Det er kun noen få år med (foreslått) 40% større bomtakst enn fergebillett for fjordkryssingen på Møreaksen. Når bompengeperioden er over vil Møreaksen være gratis. Akkurat som Atlanterhavstunnelen, Freifjordtunnelen, Fannefjordtunnelen og Eiksundtunnelen. Knapt noen ønsker disse fergene tilbake.

Når fergene forsvinner kommer lokaltrafikken til å blomstre, sammen med lokalt kulturliv og næringsliv. Reisetiden mellom Ålesund og Molde langs Møreaksen blir betydelig kortere enn med ferge.

Fortsatt ferge er ikke et godt alternativ. Ferge er i prinsippet en bomvei, som i utgangspunktet er stengt, kun åpen noen få minutter 2-3 ganger i timen, i beste fall. Når den er åpen er hastigheten svært begrenset. Det er ikke alltid at alle som venter slipper igjennom, og må da stå over til neste åpning (ferge). Mens en bomvei blir gratis når bompengeperioden er over, kreves fergebillettene på fjordkryssinger til evig tid.

I økonomiske innstramningstider er fergene blant de første som får redusert rutetilbud, og økte priser. Med stadige anbudskonkurranser og skifte av fergeselskaper med tilhørende nybygde ferger, forsvinner dessuten mye av miljøeffekten med ferger.

Med Møreaksen vil også en stor del av dagens problemer med trafikken fra E39 gjennom Molde forsvinne, siden Møreaksen går i tunnel bak sentrum av byen. Et problem fortsatt ferge ikke vil løse.

Møreaksen gir også fastlandsforbindelse til Aukra og Midsund, finansiert over statsbudsjettet via NTP. Med fortsatt ferge over Romsdalsfjorden vil Møre og Romsdal fylkeskommune måtte ta denne regningen.

Flertallet av velgerne her i fylket, over 62%, stemte på partier som ønsker Møreaksen.

Les også

«På'an igjen» – utan å respektere demokratisk fatta vedtak

Les også

Umulig å bli Miljøfylke om Møreaksen vert bygt!