Vi står nå i en ny erfaringssituasjon i denne pandemien; Har det blitt tilstrekkelig belyst konsekvensene av den planlagte sykehusstrukturen med nedleggelse av lokalsykehus, hva det vil si for vår beredskapsevne og kapasitet til å håndtere kommende pandemier?

Det kan fort vise seg at våre lokalsykehus vil være vårt viktigste verktøy i håndteringen av kommende pandemier. Større enheter kan gjøre vårt samfunn mer sårbart i en pandemisituasjon, bl.a. større andel av sykehuspersonell som pendler fra andre kommuner, for å nevne noe. Å feile her kan få fatale konsekvenser for vår evne til å håndtere pandemier! Dette er så viktig for vår fremtidige beredskapevne at det snarest bør tas opp i Stortinget!