Påbud om bruk av munnbind innendørs i det offentlige rom

Ordfører Odd Jarle Svanem, Einar Vaagland  og resten av formannskapet i Heim har vedtatt midlertidig lokal forskrift for å holde koronasmitten så lav som mulig.

Ordfører Odd Jarle Svanem, Einar Vaagland og resten av formannskapet i Heim har vedtatt midlertidig lokal forskrift for å holde koronasmitten så lav som mulig.

Midlertidig lokal forskrift om smitteverntiltak i Heim kommune vedtatt i romjula. Skal vare til 13. januar.

DEL

Formannskapet i Heim vedtok onsdag 30. desember, ny lokal forskrift for å begrense spredningen av covid-19-viruset. Forskriften trer i kraft fra midnatt, natt til 31. desember 2020. Den varer til og med onsdag 13. januar 2021.

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av koronasmitte i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye.

Sosial kontakt begrenses til maksimum 10 per uke, ut over kontakter i egen familie og kontakter på arbeidsplassen/ordinære kohorter i skole og barnehage. Sosial kontakt omfatter de fleste sosiale situasjoner, som for eksempel sosial kontakt i private sammenkomster i eget hjem eller på offentlig sted. Organisert trening og lagaktivitet inngår ikke i begrensningen for sosial kontakt, her følges særforbundenes regler. All uorganisert aktivitet og trening omfattes av bestemmelsen. Avstandsbegrensningen på minst 1 meter til andre personer skal uansett holdes.

Skal registreres

Alle serveringssteder, både spise- og skjenkesteder, skal registrere alle besøkende ved ankomst med navn, telefonnummer og tidspunkt for ankomst. Listen skal oppbevares på en forsvarlig måte i 14 dager, og deretter slettes/destrueres.

Alle taxier skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn, telefonnummer og tidspunkt. Listen skal oppbevares på en forsvarlig måte i 14 dager, og deretter slettes/destrueres.

Munnbind

Påbudet om munnbind gjelder buss i Heim kommune, inkludert bussruter som også omfatter andre kommuner. Påbudet gjelder ikke for skoleskyss innad i Heim kommune, eller barn født i 2008 eller senere, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Påbudet gjelder sjåfør og passasjerer for all transport med drosje i Heim kommune. Påbudet gjelder ikke barn født i 2008 eller senere, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Påbud om bruk av munnbind gjelder:

• Butikker.

• Fellesareal på kjøpesentre.

• På serveringssteder med og uten skjenkebevilling unntatt når man sitter til bords. Gjelder både ansatte og gjester.

• I frisør og skjønnhetssalonger og andre virksomheter med en-til-en kontakt som for eksempel tilbyr hudpleie, tatovering, hulltaking (piercing), og annen virksomhet som er omfattet av forskrift 6. mai 1998 nr. 581 om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. Gjelder både ansatte og kunder.

• Tros- og livssynslokaler, samt seremonier/arrangementer i disse lokalene.

• Lokaler for kultur-, sports-, trenings- og fritidsaktiviteter, for eksempel på kino eller i idrettshaller. For utøvere gjelder ikke dette under selve kultur/idrettsaktiviteten.

• Venterom hos lege, tannleger og annet helsepersonell.

• I fellesareal åpent for publikum i offentlige bygg.

Unntak

Påbudet gjelder ikke barn født i 2008 eller senere, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Påbudet gjelder ikke for elever og ansatte i skoler, SFO og barnehager, i barnehagens og skolens åpningstid.

Påbudet gjelder ikke for foreldre/foresatte i hente- og leveringssituasjoner i skoler, SFO og barnehager hvis hentingen/leveringen utføres utendørs. Ved innendørs henting/levering gjelder påbudet.

Det påbys også bruk av munnbind i tett befolkede områder utendørs (som f.eks. marked). Påbudet gjelder ikke barn født i 2008 eller senere, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Kommuneoverlegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften. Henvendelsen må rettes skriftlig til Heim kommune. Søknaden/henvendelsen sendes til kommunens postmottak (se hjemmeside for kontaktinformasjon). Dispensasjon gis ikke over telefon.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken