På tide å ta ansvar, Sve!

Møre og Romsdal har fått stort gjennomslag for sine ønsker innenfor samferdselssektoren, mener Helge Orten.

Møre og Romsdal har fått stort gjennomslag for sine ønsker innenfor samferdselssektoren, mener Helge Orten.

Av
DEL

MeningerVeiprosjekter blir gjennomført om vi står sammen om de prioriteringene som ligger i Nasjonal Transportplan og legger bort omkampene.

Jeg har hatt et godt samarbeid med Frp i regjering, og jeg er av den oppfatning at vi har fått til mye i samferdselssektoren. Budsjettene er økt med over 80% og vi har gjennomført viktige reformer som gir oss mer vei for pengene. De fleste jeg har møtt i Frp har ment at dette har vært en fornuftig satsing.

Sve virker derimot misfornøyd med partiets innsats på samferdselsområdet, og særlig i Møre og Romsdal. Fra 2013 og frem til januar 2020 hadde partiet samferdselsministeren, og i alle disse årene har samferdselsbudsjettet blitt lagt frem av en Frp-statsråd. I 2017 ble Nasjonal Transportplan 2018-2029 lagt frem av daværende statsråd, Solvik-Olsen. Dette er det viktigste styringsdokumentet for samferdselssektoren og inneholder blant annet en prioritering av alle veiprosjektene.

Møre og Romsdal fikk i stor grad gjennomslag for de ønskene som ble spilt inn i høringsprosessen. Rv70 Tingvoll-Meisingset og E136 Tresfjordbrua/Vågetunnelen er ferdigstilt. I tillegg er det gitt startbevilgning til E39 Betna-Stormyra og E39 krabbefelt på Ørskogfjellet. E39 Lønset-Hjelset står for tur og jeg forventer å få dette prosjektet til behandling i Stortinget før sommeren. Videre er E136 Lerstadvegen og bypakke Ålesund til kvalitetssikring og vil bli sendt til Stortinget for godkjenning forhåpentligvis i løpet av året. Av de andre prosjektene er det E136 i Romsdalen som gjenstår før alle prosjektene i første seksårsperiode i NTP er godkjent og klar for oppstart. Jeg forventer at Frp og Sve vil bidra positivt til det i arbeidet med budsjettet for 2021.

Sve forsøker i alle sammenhenger å prate ned Møreaksen. Det er et prosjekt som er prioritert i Nasjonal Transportplan 2018-2022 og ligger inne med 6 mrd i andre periode. Prosjektet fikk bred tilslutning i Møre og Romsdal fylke og i behandlingen i Stortinget, også fra Frp. Å binde sammen Ålesund, Molde og Kristiansund fergefritt vil skape et større bo- og arbeidsmarked og være et viktig grep for videre utvikling av fylket vårt.

Sve forsøker å skape et bilde av at Møreaksen vil fortrenge alle andre investeringer i fylket. Det er bare tull! Alle prosjektene i første seksårsperode skal være godkjent og påbegynt før det er aktuelt å starte byggingen av Møreaksen. Det blir gjennomført store nasjonale samferdselsprosjekter også andre steder i landet uten at det stopper all annen samferdselsbygging i regionen. Hvorfor skulle det være annerledes i Møre og Romsdal?

Veiprosjekter blir gjennomført om vi står sammen om de prioriteringene som ligger i Nasjonal Transportplan og legger bort omkampene.

Jeg kommer til å bruke all min tid på å få gjennomslag for de prosjektene som er prioritert i Nasjonal Transportplan. Det hadde vært bra for Møre og Romsdal om Frank Sve kunne gjort det samme.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags