Nå er det på tide at naturen får ta en større plass i samfunnet vårt, i stedet for å være en ettertanke. Tema for verdens miljødag i år handler om å gjenreise naturen. I dag bygger vi ned natur over en lav sko hvis det kan gjøre hverdagen litt enklere. Skal vi bygge en ny vei, en handelspark, eller industriområder har vi alt for lett for å bruke urørt natur til slikt. Primaeksempelet på dette er jo prosjektet på Bolgneset, der det skal bygges et nytt industriområde for noe vi ikke en gang vet hva er, midt inne i verdifull natur.

Det virker ikke som om det politiske flertallet tar til seg advarslene fra forskere og FN; vi har en naturkrise, og en klimakrise. Disse krisene er store, kompliserte, og viktige å stanse. Men de kan ikke stå i motsetning til hverandre, da vil vi ikke klare å løse noen av dem. For natur og klima henger sammen, og begge er livsviktige.

Det er på tide å tenke nytt i klima- og miljøpolitikken. Altfor lenge har vi vært fornøyde med å stå stille, eller å begrense økningene i klimagassutslipp og naturinngrep. Det må vi sette en stopper for, så snart som mulig. Vi trenger ekte tiltak som faktisk gjør en forskjell, ikke å skyve ansvaret over på andre.

Det grønne skiftet skal være effektivt. Det skal ta vare på naturen, og det skal ta vare på klimaet. Det innebærer store omveltninger, og krever stor innsats, og store ressurser. Derfor er det viktig at det grønne skiftet også er rettferdig, slik at ikke ulikheten blir enda større enn den allerede har blitt.

Så gjenreis naturen! La naturen få den plassen i samfunnet den fortjener, og la oss gjennomføre det rettferdige grønne skiftet vi fortjener. Det er ingenting som kommer av seg selv, så nå er det på tide å brette opp ermene og ta i et tak for folkets grønne skifte!