Svar til Jo Heringstad:

Viser til resonnementet i det innlegget mitt som du tar utgangspunkt i: «Norge har altså i dag kraftoverskudd i år med normal nedbør!Men været skal altså ikke bli tørrere, stadig i følge våre klimaeksperter, men tvertimot både villere og våtere! Dette skulle da tilsi at dersom dette scenarioet disse klimaekspertene har synset seg frem til, (med statlig pengestøtte) slår til - så vil vi få kraftoverskudd så det holder her i landet. Da er det vel ganske selvmotsigende (et paradoks) å både skremme med tørre (regnfattige) år og samtidig skremme med at været blir villere og våtere, altså mer regn enn normalt.»

Vi har idag, med normal nedbør, faktisk kraftoverskudd her i landet. Så dersom det vil bli mer enn normalt med nedbør, så vil vi ha overskudd på elektrisk kraft hele tiden.

Men når våre myndigheter i hybris har fått seg til å tro at de kan ta kontroll over klimaet og skal kaste bort elektrisk kraft i kraftkabler til utlandet og ikke minst, elektrifisere oljeinstallasjoner ut på havet – så vil dette selvsagt medføre manko på elektrisk kraft her i landet.

Les også

Trenger vi vindkraft?

Les også

Selvmotsigende klimapåstander

Les også

«Disse klimaekspertene»

Les også

Eivind Hasle og «klimaeksperter»

Men ut i fra dagens situasjon, så holder mitt resonnement – og får vi politikere som ikke er klima-fanatikere til å styre Norge – så vil våre vannkraftverk moderniseres, påbygges og bli forsterket - slik at vårt «arvesølv», som vannkraften er, forsette å være bærebjelken i landet vårt.