Overskudd - men betydelig lavere enn i fjor

PRISET: Kristina og Tore Svinvik i Svinvik Gard mottok utviklingsprisen fra banksjef Allan Troelsen under næringslivsdagen i mars. Banken har et bra resultat første kvartal, men betydelig lavere enn samme periode i fjor.

PRISET: Kristina og Tore Svinvik i Svinvik Gard mottok utviklingsprisen fra banksjef Allan Troelsen under næringslivsdagen i mars. Banken har et bra resultat første kvartal, men betydelig lavere enn samme periode i fjor.

Surnadal Sparebank har per 1. kvartal et resultat før skatt på 8,8 millioner kroner, mot 15,5 millioner kroner i samme periode i 2019. Avkastningen på egenkapitalen er 3,5 prosent etter skatt. Bankens forretningskapital er nå på 8,4 milliarder kroner.

DEL

– Resultatet er svært preget av koronakrisen. Flere av våre bedriftskunder og privatkunder er i en mer krevende situasjon økonomisk. Det har ført til at vi i 1. kvartal tar en ekstra stor avsetning til tap på utlån. Denne ekstra avsetningen er på 7,5 millioner kroner i 1. kvartal. I tillegg har vi som bank et krav om å ha en relativt stor likviditetsreserve. Denne reserven som utgjør 650 millioner kroner, har vi plassert i relativt trygge rentebærende verdipapirer. Som en følge av koronakrisen har verdien på disse verdipapirene blitt redusert med 9,5 millioner kroner, som vi har ført som en kostnad i regnskapet i 1.kvartal, sier adm.banksjef Allan Troelsen.

Banken opplever stor innskuddsvekst med 270 millioner kroner i økning hittil i år. Utlånsveksten er lavere enn tidligere og endte med 83 millioner kroner etter 1. kvartal.

– Det har vært en meget spesiell periode for alle, siden korona-pandemien kom til Norge. Vi har etter beste evne gjort det vi har kunnet for å være tilgjengelig for våre kunder og bidra til å hjelpe både bedriftskunder og privatkunder, i den grad vi kan. Vi i banken har opplevd en svært hektisk periode, med meget høy aktivitet. Selv om de aller fleste av oss som jobber i banken har arbeidet distribuert på hjemmekontor i denne perioden, har vi takket være dyktige og dedikerte medarbeidere, og gode it-systemer, vært i stand til å betjene kundene på en god måte, sier Troelsen.

Det har vært mindre aktivitet i forbindelse med bankens samfunnsengasjement enn normalt. Næringslivsdagen ble gjennomført de første dagene i mars, rett før koronakrisen slo inn.

Artikkeltags