Overraskende funn i Bolgvatnet

Døde individer av en truet art har kommet til syne etter at vannet er tappet ned.