Postbudet kommer mandag, onsdag og fredag i en uke, og tirsdag og torsdag i den påfølgende uka, opplyser Posten i en pressemelding.

Her kan du se når budet kommer dit du bor etter at Posten har gjennomført sin største omlegging i nyere tid.

Endringen kommer fordi mengden post har gått drastisk ned de siste 20 årene.

–I dag mottar hver husstand i gjennomsnitt tre brev i uken, og i årene fremover vil det bli enda færre brev, sier konsernsjef i Posten, Tone Wille.

Kun en av ti mener omleggingen vil ha negative konsekvenser for dem, viser en spørreundersøkelse utført for Posten. Og for dem som ønsker å motta post hver dag, er det mulig å leie postboks.

Den nye omleggingen gjør om lag 1.000 årsverk overflødige. Rundt 35 prosent får annet arbeid i Posten.

«Gjennom godt samarbeid med fagforeningen er det funnet løsninger for alle, slik at ingen blir oppsagt», hevder Posten i pressemeldingen.

957 færre postarbeidere

Men omleggingen har ført til omfattende nedbemanning, ifølge Fri Fagbevegelse , som skriver at 957 av postens ansatte ikke får fortsette i stillingene sine.

Flere postarbeidere opplyser til bransjemagasinet at de også venter en større arbeidsmengde som følge av at de må distribuere mer post og lære seg nye ruter og rutiner.

– Mange veteraner opplever usikkerhet ved å bli kastet ut i noe ukjent, i form av nye arbeidsoppgaver og ruter. Når det skjer samtidig som at mange av ens kolleger forsvinner ut av Posten, er det fullt forståelig at dette oppleves som tungt og vanskelig for mange, sier leder i Fagforbundet Post og finans, Gerd Øiahals, til Fri Fagbevegelse.

Hun understreker likevel at opplæringen og forberedelsene generelt har vært godt gjennomført.