Det er behandlet 242 festivalsøknader. Av alle søknader for 2023, har 187 fått bevilgning og Kulturrådet fordeler dermed 175,3 millioner på musikkfestivaler i hele landet. Det gir en tildelingsprosent på 77.

Møre og Romsdal topper listen med tildelingsprosent på 92.

– Det er rekordmange festivaler som både søker og er gitt tilskudd. I tråd med Kulturrådets strategi, har utvalget prioritert et økt mangfold og fornying i festivalfeltet og gitt 24 nye festivaler tilskudd på ordningen, sier Ivar Chelsom Vogt, leder av Kulturrådets musikkutvalg for arrangør- og festivalstøtte.

Lokalt kulturliv, bærekraft og redusert klimatrykk

Kulturrådets musikkutvalg legger vekt på den store betydningen festivalene har for lokalt kulturliv. I tillegg ser de etter festivaler som tilrettelegger godt for bærekraft og redusert klimatrykk.

De ønsker å vektlegge dette enda sterkere i årene som kommer.

– I en tid med økte kostnader er det ekstra viktig å tilby publikum god musikk og felles opplevelser om de bor på bygden eller i byen. Et godt lokalt kulturliv er bra for både sosial bærekraft og klima, sier Vogt.

Anette Trettebergstuen (Ap), kultur- og likestillingsminister, er fornøyd.

– Festivaler er en vitamininnsprøytning for lokalt kulturliv! Derfor er det så bra at Kulturrådet nå gir tilskudd til rekordmange festivaler landet over.

– Det er utfordrende tider for musikkfestivaler

Tilskuddsmidlene er fordelt til alle sjangre, men populærmusikk har flest søknader og tildelinger med henholdsvis 103 og 88. Denne sjangeren har derimot lavest tildelingsprosent med 66.

I øvrige sjangre ligger tildelingsprosenten mellom 82 og 93.

– Det er utfordrende tider for musikkfestivaler med galopperende priser og endret billettsalgsmønster. Med en begrenset økning i avsetningen, har utvalget prioritert festivaler med relativt lave tilskudd og nye festivaler til ordningen. Derfor er vi også åpne for at festivalene framover, i større grad enn tidligere, kan gis et rimelig rom for å tilpasse omfanget av festivalen til størrelsen på tilskuddet, sier Vogt.

Disse festivalene fikk i Møre og Romsdal for 2023:

 • Festspillene i Kristiansund: 1.200.000
 • Vårsøghelga: 75.000
 • Festspela i Geiranger: 80.000
 • Fjord Cadenza festivalen: 300.000
 • Klangfestivalen 2023: 100.000
 • Molde International Jazz Festival: 6.642.000
 • Rabalderfestivalen 2023: 350.000
 • RaumaRock: 200.000
 • Sommarljom: 150.000
 • tonehimmel: 120.000
 • Ålesund Kammermusikkfestival: 125.000 (Vedtatte midler for 2024: 125.000)