Dahl får naturlig nok støtte fra daglig leder Jøran Gården ved Høgskolesenteret i Kristiansund.

– Ungdomsorganisasjoner i Norge har gått ut mot olje- og gassnæringen og vil aller helst legge den ned. Samtidig sliter skolene med søkere og næringen sliter med å rekruttere. Faktum er at næringen er i beita for både nok arbeidskraft og kompetanse. Den omstillingen som kommer, krever nettopp kompetanse, og det er ikke sikkert at dem som gikk ut av næringen under den siste oljenedturen, har denne kompetansen.

Alf Dahl er enig.

– Olje- og gassindustrien, samt den leverandørindustrien som betjener næringen, er i en betydelig omstilling/endring og trenger definitivt mange nye ressurser framover. Dette gjelder både i antall og innenfor ny kompetanse som bl.a. digitaliseringskompetanse, logistikkompetanse, verdikjedetenkning og ulike teknologiske- og akademiske fag, sier Dahl.

Generasjonsskifte

– Vi skal også huske på at olje- og gassindustrien i særdeleshet, men også tilhørende leverandørindustri skal gjennom et omfattende generasjonsskifte de nærmeste årene. Over 10.000 ansatte skal de nærmeste årene erstattes av nye, kompetente og motiverte arbeidstakere som ønsker å delta i en videre utvikling av den norske petroleumsindustrien inn i et «grønt» skifte, sier vestbasedirektøren.

Jøran Gården minner om at halvparten av landets inntekter stammer fra olje- og gassindustrien til sjøs og på land.

 

– Det er dette som skal finansiere det grønne skiftet, og man er absolutt ikke på noe taperlag om man velger å utdanne seg denne veien. jeg håper årets søkere til høyere utdanning tenker seg godt om før søknadsfristen går ut (15. april klokken 23:59) og benytter sjansen til å søke til de flott tilbudene vi har i Kristiansund, sier Gården.

Venter økt aktivitet

Vestbase og den øvrige lokale leverandørindustrien forventer økt aktivitet de nærmeste årene som følge av nye investeringer offshore, økende prosjektaktivitet og betydelig høyere bore- og forsyningsaktivitet. Det er en begrunnet optimisme i denne næringen framover og det industrielle perspektivet er langt og framtidsutsiktene er gode.

– I denne kontekst håper vi at dagens studenter ser mulighetene i å skaffe seg en god faglig plattform gjennom bl.a. Petroleumslogistikkstudiet, slik at de kan fylle behovet for kompetanse og kapasitet i en industri som har en spennende framtid og som skal bidra til å en bærekraftig utvikling og et «grønt skifte», sier Dahl.

Les også: – 2018 har vært et vendepunkt