Over 1.000 har tatt legetimen via video

Torsdag 12. mars stengte regjeringen skoler og barnehager og anbefalte hjemmekontor. Dagen etter eksploderte det i antall videokonsultasjoner i Helse Møre og Romsdal.