Denne uka har både HV, politiet, NorSea, Avinor, Kystvakten, Kristiansund og Nordmøre Havn og flere private selskap øvd sammen. Hver av dem er pålagt å jevnlig øve på ulike krisesituasjoner, det spesielle med denne øvelsen er at de har øvd sammen, og i full skala. Det er nettopp det at de kan samarbeide i vanskelige situasjoner som gjør oss innbyggere tryggere.

Alle aktørene fikk testet rutiner og regelverk, og den foreløpige oppsummeringen var at alle fikk god læring og var blitt mye tryggere på kommunikasjonen seg imellom.

Scenarioet for øvelsen var en mulig trussel mot forsyningslinjene for petroleumsindustrien ut mot sokkelen. Sikkerheten for denne forsyningen ligger i det daglige hos selskapene selv, men så snart det er et innbrudd eller andre hendelser som påvirker sikkerheten blir andre også raskt involvert.

Med krigen i Ukraina er trusselen mot petroleumsindustrien langs kysten vår større enn noen gang. Under øvelsen var dette den første forklaringen til økt vakthold på Vestbase: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa gjør at vi har en forsterket grunnsikkerhet ved både Vestbase og Kvernberget torsdag, sa politiet. Heldigvis bare øvelse denne gangen, men skremmende aktuelt.

Tidens Kravs redaksjon fikk gleden av å delta i øvelsen, og stilte med flere journalister for å utfordre de andre deltakerne på hva de ville si til publikum. Når det er en reell trussel for sabotasje eller terror i vårt område er det en felles interesse for alle å gi god informasjon ut til innbyggerne. Derfor føltes det helt naturlig å kunne samarbeide med disse aktørene i en slik øvelse.

I en virkelig situasjon vil både politi og mediene også ha en agenda med å samle informasjon og fakta for å kunne belyse hendelsen i ettertid, og med et mer kritisk lys på hvordan hendelsen løses. Da kan det hende at det er en viss interessekonflikt mellom de ulike aktørene og i hensynet til å fortelle omverden om både årsaker og brudd på rutiner og regler. Dette er hverdagen til forholdet mellom mediene og aktører som både politi, industriselskap og havneselskap. Derfor er det godt å kunne være med å konstatere at vi både har felles forståelse for viktigheten med å informere innbyggerne og samtidig forstå at vi kan ha ulike behov for å fortelle om detaljer.