Skipet, med navnet «Deep Blue», ankommer Orkanger kai, som ligger i Orkland kommune, for å plukke opp rør, som deretter skal fraktes til Angola for å installeres på havbunnen.

Skipet er 206 meter langt og har en dypgang på 10 meter. Det har betydd at det har måttet gjøres et større arbeid på havna før rørleggingsfartøyet kunne legge til kai.

– Havnebassenget hadde opprinnelig dybde på 10 meter, men sand og slam på havbunnen måtte flyttes, slik at det ble en dybde på 12 meter og erosjonssikres. I tillegg er det satt ned støttekonstruksjon langs kaifronten i forbindelse med fendringen mellom kai og bakdelen på fartøyet, forteller Anita Veie, prosjektingeniør ved Trondheim Havn IKS.