Nordmøre Interkommunalt politisk råd (IPR) med ordfører Kjell Neergaard i spissen har torsdag sendt brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie, der de krever at stortingsvedtaket om å opprettholde fødeavdelingen i Kristiansund til det nye sykehuset står ferdig, blir opprettholdt.

Onsdag ble det kjent at administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Øyvind Bakke, har bestemt at alle fødende på Nordmøre skal bruke sykehuset i Molde, ut året. Han begrunner avgjørelsen med at foretaket ikke har klart å rekruttere nok fagfolk til Kristiansund og at driften derfor ikke er forsvarlig slik den er i dag.

Bryter stortingsvedtak

Dermed bryter han med stortingsvedtaket om at fødeavdelingen i Kristiansund skal bestå fram til den nye sykehuset på Hjelset (SNR) står ferdig.

Ordførerne åpner brevet med at Nordmøre Interkommunalt politisk råd (IPR) kan ikke akseptere at fødeavdelingen i Kristiansund blir lagt ned fra 8. februar.

Deretter minner de Høie om at det den 12. mai 2020 ble fattet følgende vedtak i Stortinget:

«Stortinget ber regjeringen følge opp anmodningsvedtak 750 (2017-2018), og sørger for at fødeavdelingen i Kristiansund består inntil det nye sykehuset på Hjelset er i drift».

– Svekker helsetilbudet

– Myndigheter på alle nivå har et ansvar for at Stortingets vedtak blir fulgt. Vi ser nå regjeringen ikke har tatt sitt ansvar, og vi ser også at foretaket ikke evner å følge Stortingets vedtak, skriver de i brevet og følger opp:

– Innbyggerne på Nordmøre opplever nok en gang at Helse Møre og Romsdal svekker helsetilbudet og tryggheten for fødende kvinner og deres familier på Nordmøre. Foretaket argumenterer med at de har lyst ut ledige stillinger, men vi er undrende til at de ikke har lyktes. Vi stiller spørsmål om de har vært villig til å legge nok ressurser på bordet for å sikre fødetilbudet i Kristiansund. Vi krever derfor at foretaket starter en offensiv med rekruttering og omgående får på plass det helsepersonell som er nødvendig for å opprettholde fødeavdelingen i Kristiansund.

De understreker at Helse Møre og Romsdal med sitt vedtak har gått klart imot et vedtak i Stortinget. Ordførerne på Nordmøre krever derfor at Stortinget følger opp at dette vedtaket blir utført.

– Vi krever samtidig at helseminister Bent Høie tar sitt ansvar og sørger for at det stilles tilstrekkelige ressurser til disposisjon slik at Stortingets vedtak kan gjennomføres. Det må nå tas store grep som sikrer et sterkt og godt fagmiljø ved fødeavdelingen i Kristiansund. Dette ansvaret ligger hos Statsråden.