Det var NRK som tirsdag kveld skrev at Hustadvika-ordfører Tove Henøen hadde fått dobbel lønn i tre måneder. Fra januar i år ble Eide og Fræna til Hustadvika kommune. Henøen ble i september i 2019 valgt til ordfører i den nye kommunen. Ifølge nrk/mr tok senterpartiordføreren ut dobbelt lønn i oktober, november og desember.

– At en person skal styrke seg med så mye penger, når resten av kommunen sliter økonomisk, det er ikke rett i mine øyne. Jeg synes det er en veldig dårlig måte å gjøre det på, sier Johnny Varhol i Hustadvika Frp. Det var han som i et brev til formannskapet tok opp den doble ordførerlønna. Varhol sier i intervjuet med NRK at han synes det er helt forkastelig det Hennøen har gjort.

Stram økonomi

Ordføreren – som er sjef for en kommune med svært stramme økonomiske rammer – sier dette om lønna til NRK:

– Jeg har tatt imot godtgjørelse for de politiske vervene jeg har hatt, og forsikret meg om at det har vært i tråd med gjeldende regelverk.

Ifølge nrk.no har også gruppelederne i de andre partiene reagert, og sagt fra om dette i en e-post til Henøen og kommunedirektør Per Sverre Ersvik. Ersvik gikk fra stillingen som assisterende rådmann i Kristiansund til jobben i den nye kommunen. Ifølge Ersvik fikk ordføreren dobbel lønn fordi hun i tre måneder før sammenslåingen fungerte som ordfører for to kommuner.

Til NRK sier Ersvik:

– Vi fikk tilbakemelding fra fylkesmannen at Henøen hadde krav på godtgjørelse for begge vervene ut 2019.