Gå til sidens hovedinnhold

Ordførere i Møre og Romsdal støtter bondeopprøret

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Møre og Romsdal har et aktivt landbruk over hele fylket. Vi har store beiteressurser i utmark, og grovfôrbasert husdyrhold står for 92% av verdiskapningen i landbruket. Skal vi fortsette å ha matproduksjon i fylket og i resten av landet trengs det et skikkelig løft i inntekten til bonden.

Det er Norges plikt å sørge for trygg og ren mat til våre folk, og lønnsomheten må sikres for dyktige bønder for å skape en attraktiv arbeidsplass.

Derfor støtter vi jordbrukets krav om et kraftig inntektsløft til alle bønder.

Kommentarer til denne saken