Gå til sidens hovedinnhold

Ordfører Refstie gir blaffen i kommunestyret

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


16. februar var det ekstraordinær generalforsamling i Todalsfjordprosjektet as.

Fylkeskommunen kom inn som den største eieren. Det ble valgt nytt styre og vedtektene endret.

Ordfører Refstie representerte Sunndal kommune. Før forsamlingen rådførte han seg hverken med kommunestyret eller formannskapet.

Arbeidet for å få Todalsfjorden ferjefri er viktig for oss alle. Generalforsamlingen, det eneste stedet vi politikerne kan påvirke et aksjeselskap, er for viktig til at ordføreren skal håndtere den på egen hånd.

Kommunens eierskapsmelding sier: «Eierrepresentantene plikter å avklare eiernes syn før møter i selskapenes organer (generalforsamling/representantskap), dvs. i tråd med eierstrategier vedtatt i eierskapsmeldingen, eller via avklaringer som skissert nedenfor»

«Kommunen som eier, skal sørge for riktig kompetanse til styrene i sin oppnevning av representanter.

Det nedsettes en valgkomité som skal håndtere valg og suppleringsvalg i løpet av valgperioden, utover de valg som gjøres i forbindelse med konstitueringen. Valgkomiteen skal bestå av ordfører, varaordfører og opposisjonsleder.»

Les også

Ledertrio enig: Målet for Todalsfjordprosjektet er byggestart i 2025

Les også

Naivitet rundt Todalsfjordprosjektet

Kommunestyret valgte i november 2019 kandidater til styrer hvor kommunen har eierinteresser.

I møteboka er det skrevet:

«Todalsfjordprosjektet AS – styret

Kommunens representant: Asbjørn Tronsgård, Malene Aaram Vike».

Generalforsamlingen 16. februar valgte Malene Aaram Vike og Arild Håkonsen til det nye styret. Generalforsamlingen endret vedtektene, laget en varaplass i styret og ga den til Asbjørn Tronsgård.

Arild Håkonsen, som også er styreleder i SUNS, forvalter Sunndalsfondet som finansierer mye av Todalsfjordprosjektet. Når det gjelder habilitet, er denne dobbeltrollen er svært uheldig.

LL Holding (Løseth og Brøske) fortsetter i selskapet som henholdsvis styremedlem og daglig leder.

Jeg er irritert over at ordfører Refstie gir blaffen, og ikke gjør det kommunestyret har bestemt i eierskapsmeldingen og vedtak.

Å være folkevalgt til kommunestyret blir ofte bortkastet tid.

Aktuelle pekere:

Eierskapsmelding https://www.sunndal.kommune.no/_f/p1/i005ed895-5b12-450b-9cc2-034f4c808009/eierskapsmelding-for-sunndal-kommune-selskapsdel-oppdatert-mars-2019.pdf#page16

Møtebok kommunestyret http://opengov.cloudapp.net/Meetings/SUNNDAL/Meetings/Details/207639?agendaItemId=200341

Protokoll https://sunndal.pj.360online.com/Journal/SearchRelated?caseYear=2019&sequenceNumber=250&documentNumber=5#caseDocument_2019-250-5

Erling Rød, kommunestyrerepresentant

Kommentarer til denne saken