Tirsdag 29. mars 2022 ble det holdt medlemsmøte i Halsa Pensjonistforening på Mors gryter, Liabø. Vår leder Aase Fjærli hadde gleden av å ønske velkommen til hele 33 deltakere. Blant deltakerne var det også flere som ikke er medlemmer, men som ønsker å bli det. Bjarte Aasgaard var som vanlig kommet med sitt trekkspill og ble ønsket velkommen. Denne gangen var vi i tillegg så heldig å få Bernt Bøe til å komme, for å fortelle oss fra sitt rikholdige repertoar.

Etter velkomst og litt orientering fra Aase, ble ordet gitt til Bernt Bøe. Han hadde tatt med seg bibelen, boken over alle bøker. Uten å holde noen preken eller andakt, tok han den som utgangspunkt for sitt bidrag som han har kalt «Ord og uttrykk». Kjente ord og uttrykk og referat fra diverse forfatterskap, har han funnet ut hadde sitt opphav fra bibelen. Kan nevne kvitløken, ånden som går, babbla og talla, syndebukk, målmann (fotball), sulamitten og «I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød» og mye annet.

Bernt fortsatte med nye sammenligninger som «hokus bokus filiokus». Hvordan laban, svigerfar, gylden regel m.v. var blitt til. Ny runde med Bernt over tema som innsats og idealisme. Her tok han frem diverse kjente personer og ting slike har utført gjennom sin styrke, vilje og idealisme. Mange artige historier, bla. om Solemsjekta og folka rundt denne. Det var slike det var «to ti» og som også hadde ordet i si makt.

Tove Karin Halse Lervik fortalte om et tilbud de har fått til for eldre hjemmeboende i vår flotte svømmehall. De kan ta grupper på inntil 12 stk. på torsdager fra og med 28. april kl. 14.30 – 15.30. I alt 6 ganger, påmelding innen 22.04, Tilbudet er gratis, ut fra tildelte midler fra Statsforvalteren i Trøndelag.

Da var tiden kommet for servering av middagen som denne gang bestod av småstek med tilbehør. Etterpå kaffe med bløtkake. Praten gikk med liv og lyst rundt borda, tydelig at folk virkelig setter pris på å møtes, særlig da over et godt måltid.

Etter den gode middagen sang vi «Vårsøg» med musikk av Bjarte og med Rolf som forsanger. Mens vi kosa oss med dette ordnet Aase, Bjørg og Synnøve seg klar for åreslag. Salget gikk strykende og det ble flere fornøyde vinnere.

Vi fortsatte så videre med allsang, før vi fikk en konkurranse om ord og uttrykk, ut fra i alt 20 tegninger, eksempler var «Å stikke under en stol», «hull i hodet», «små gryter» mm. Dette slo tydelig godt an blant deltakerne, få eller ingen greidde vel alt, men noen var virkelig flinke.

Karin Strand Bjerknes fremførte «Levende lys» skrevet av Dag Frøland. Teksten er, som Karin sa, høyaktuell i dagens Europa. Ny allsang, «Trondhjemsnatt» med Rolf som forsanger og Bjarte på trekkspillet.

Ola orienterte om ting som skulle foregå rundt om i vårt nærområde, fra teselskap til forfatterbesøk 7. april på biblioteket. Videre om mulighet for turer i løpet av vår/sommer. Tydelig interesse både for «kjenttur» i egen kommune, og dagstur til Averøy/Bud.

Vi sang til slutt «Du skal få en dag i mårrå» med tonefølge av Bjarte, før Aase minnet om at neste møte blir 3. mai, og tok en liten påminnelse om «kalorivirkning».

Ola Skålvik, referent