Gå til sidens hovedinnhold

Oppvekstsektoren i Tingvoll, koronasituasjon og budsjettkutt – det går ikke i hop!

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Utdanningsforbundet advarer mot at koronakrisen fører til en permanent svekkelse av kommuneøkonomien. Vår nestleder Terje Skyvulstad sa i høringen i kommunal- og forvaltningskomiteen at gode økonomiske rammevilkår for kommuner og fylkeskommuner er særlig viktig for å unngå et svekket tilbud i barnehager og skoler.

Utdanningsforbundet advarer mot en «effektivisering», fordi det i realiteten vil medføre flere elever per lærer, eller færre voksne hos barna i barnehagen. Dette er det motsatte av hva vi trenger!

Lokalt opplever vi et økt press på skoler og barnehager som følge av koronasituasjonen. I tillegg gjennomføres det kraftige budsjettkutt i Tingvoll kommune: Her skal det både «effektiviseres» OG kuttes i økonomien. Samtidig!!! Vi har forståelse for budsjettreduksjon på grunn av mindre elevkull, men kuttforslagene bør vurderes nøyere. Så langt har konsekvensene vært uoversiktlige. Vi ser konturene av et svekket tilbud for barn og unge, og det vil særlig ramme de så mye omtalte «sårbare barna», de med behov for tidlig innsats og rett til spesialundervisning.

Under nedstengningsperioden av skoler og barnehage hørte vi mye om «de sårbare barna». De måtte prioriteres. I påskeuka ble det (hals over hode) satt i gang åpen barnehage både for disse og barn med foreldre i samfunnsnyttige yrker. Det var bra. Etter påske ble det (igjen hals over hode) full gjenåpning av alle skoler og barnehager. Alle på en gang. Mye på grunn av «de sårbare barna». Bra det også. De ansatte svingte seg rundt og laget nye rutiner, nye planer, nye aktiviteter.

Men hva nå? Hvor ble hensynet til «de sårbare barna» av? Jo, det ble overlatt til ledere og lærere i skole og barnehage: «Dere får finne gode løsninger». Samtidig som disse «gode løsningene» klekkes ut må de samme lederne og ansatte diskutere hvordan de generelle (og harde) kuttene i skole- og barnehagebudsjettene skal gjennomføres. Kuttene rammer hardt, både i barnehager og skoler. På alle trinn. Både i kommune og fylkeskommune. Og i tillegg skal smittevernstiltakene ivaretas.

Utdanningsforbundet i Tingvoll er bekymret for både de ansatte, barnehagebarna/elevene og ikke minst «de sårbare barna». Våre medlemmer har jobbet det remmer og tøy kan holde siden 12. mars. Vi har tilpasset, endret planer, snudd på hælen og snudd oss rundt både en og to og tre ganger. Våre medlemmer forteller om arbeidsdager der de løper fra det ene til det andre, det vaskes og sprites, de har knapt nok tid til pauser – og å gå på do.

Det går for en kort periode, men i lengden går det bare ikke. Ledere, lærere og pedagoger forventes å tilby det samme faglige innholdet, men rammene er strammet til. Det går ikke i hop! Og hva veier tyngst? Hensynet til de sårbare barna eller rigide lærertetthetsnormer? Finsikting av delingstimer eller antall barn per voksen?

Skoleeiere, ledere og ansatte skal nå i gang med å planlegge høsten. Med smittevernstiltak. Og budsjettkutt. La oss håpe hensynet til «de sårbare barna/ungdommene» blir ivaretatt. Og ansattes arbeidsforhold og arbeidstidsavtaler. Vi kjenner på en alvorlig bekymring.

Kommentarer til denne saken