Siden 12. mars har det vært restriskjoner på å reise inn til Kristiansund kommune, men de lokale karantenebestemmelsene for dem som kommer reisende sørfra er nå opphevet.

Selv om søringkarantenen nå er opphevet, ber kommuneoverlege Askill Iversen Sandvik næringslivet ta ansvar og sørge for gode smittevernrutiner. Han har klare forventninger til dem som har mye reiseaktivitet.

– Vi er i en god situasjon og den vil vi gjerne opprettholde. Når vi nå velger å ikke forlenge de lokale karantenebestemmelsene, må næringslivet selv ta ansvar for sine ansatte og sine kunder. Vi forventer at alle som driver med reiseaktivitet har oppdaterte smittevernrutiner, sier Sandvik i en pressemelding som Kristiansund kommune sendte ut påskeaften.

Han opplyser videre at det er totalt 19 personer som har testet positivt for korona i Kristiansund. Flere av disse er nå friskmeldte og enda flere blir friske i løpet av påskehelgen. Byen har fått nye forsyninger av smittevernutstyr og flyttingen av legevakten har gått som planlagt.

Må følge nasjonale retningslinjer

Ordfører Kjell Neergaard støtter opphevelsen av de lokale karantenebestemmelsene, men minner om at alle nasjonale retningslinjer må følges.

– Det er utrolig viktig at man har gode rutiner på plass. I tillegg så skal alle nasjonale retningslinjer om håndhygiene og avstand overholdes. Dersom dette overholdes, slipper vi en ny runde med lokale karantenebestemmelser, sier ordføreren.

Han sier også at det er viktig at de som har symptomer på sykdom må holde seg hjemme.

Smittevern

Kommuneoverlegen anbefaler at bedrifter med mye reiseaktivitet har gode smittevernrutiner på plass. Disse kan bedriftene framlegge ved en eventuell smittesituasjon.

– De fleste organisasjonene har hatt mye fokus på dette den siste tiden, og de fleste bransjeorganisasjonene har utarbeidet gode rutiner for sine medlemmer. Disse må nå virkelig tas i bruk, sier kommuneoverlege Askill Iversen Sandvik.