Den urørte naturen og det kulturhistoriske kystlandskapet i Stavnes-Tøfta-området var opprinnelig regulert som LNF-område - forbeholdt landbruk, natur og friluftsliv – hvor annen bygging og anleggsvirksomhet ikke var tillatt, og hvor kun anlegg av nasjonal og regional betydning kunne tilsidesette vernet. Det planlagte landbaserte oppdrettsanlegget kan ikke betraktes å være av nasjonal betydning. Etter de siste års utvikling av oppdrettsnæringen, med en rekke nye landbaserte lokasjoner i Møre og Romsdal, setter vi spørsmål ved om anlegget lenger er av regional betydning.

Utbygning av landbasert oppdrettsanlegg vil omgjøre området til et stort industrianlegg. Med det følger ødeleggelse av landskapet, støy og stor skipstrafikk. Lokasjonen er lagt i et av de mest utsatte kyststrekningene for havbølger, og den planlagte bølgebryteren vil ødelegge både kystlinja, og miljøet og havbunn under vannflata. Etter hva vi forstår har både Fylkesmannen, Miljødirektoratet, Miljøverndepartementet og Fiskeridepartementet motsatt seg industriplanene i tidligere høringer.

Sats på næring og miljø sammen

Vi ser mange nye store prosjekter med landbaserte oppdrettsanlegg vokse fram i fylket. Både sunnmøringer, romsdalinger og andre Nordmøre-kommuner er dyktige til å ta i bruk områder og anlegg som allerede er utbygd, eller som står «ledig» etter lang tids bruk som industritomter.

Averøy kommune som tilrettelegger for ny industri burde gjøre det samme - prioritere nye anlegg på steder hvor det allerede er eller har vært drevet industri i kommunen. Det er nok av områder med store inngrep både i Averøy kommune, så som på Vestlandet ellers. Og forvalte disse videre med ny fremtidsrettet industri vil være en satsning både for både næring og miljø.

Folkehelse og livskvalitet

Det kulturhistoriske kystlandskapet i området Staveneset-Tøfta-Øksenvågen slik det ligger urørt i dag, som et regionalt viktig turområde, er en nøkkel til god folkehelse og bidrar til stor livskvalitet for innbyggerne i Nordmøre-regionen. Området har fått en sterk posisjon som turområdet gjennom en rekke år. Turstiene i området er lett tilgjengelig, egner seg for folk og familier i alle aldre og er tilrettelagt for personer med nedsatte funksjoner. Stavneset fyr som områdets turmål har 25.000 besøk årlig. Dette dokumenterer at området har befestet seg som turområde for befolkningen i hele ytre Nordmøre.

Les også

Landbasert oppdrett: – Bra tiltak, men på feil plass

Turområdet ligger sentralt ytterst på Averøy med Kristiansund som nærmeste nabo. Den lettest tilgjengelige inngangsporten til området er parkering ved den tidligere bomstasjonen. Utbygningen av industrianlegget vil ødelegge og kansellere bruk av turstiene fra denne parkeringen i tillegg til stien som benyttes fra Øksenvågen.

Uopprettelige konsekvenser

En rekke politiske partier hevder at utbygning av industrianlegget fint kan kombinere med bevaring av Stavnes-området. Illustrasjonen utarbeidet av Averøy Seafood og presentert i søknaden deres viser at det planlagte inngrepet er ikke forenelig med bevaring av kulturhistorien, kystlandskapet og attraktiviteten av Stavnes-området som turmål.

Vi oppfordrer de politiske partiene til å tenke seg om en gang til. Valgene vi gjør i dag vil kunne ha uopprettelige konsekvenser for de generasjonene som kommer etter oss.

(Eksempler fra Møre og Romsdal på ny aktivitet i nedlagte industriområder: Nedlagt mineralgruve i Geirangerfjorden: https://www.nrk.no/mr/vil-bygge-noregs-storste-oppdrettsanlegg-for-laks-i-nedlagt-gruve-pa-sunnmore-1.15357241, nedlagt steinbrudd Indre Harøya, Romsdal: https://www.nrk.no/mr/skal-produsere-laksen-pa-land-for-a-unnga-lakselusa-1.14890668)