Etter at Sommerpatruljen gjennomførte 47 intervjuer med bedrifter i Nordmørskommunene, oppdaget de 29 bedrifter med brudd på arbeidsmiljøloven. Sommerpatruljen oppdaget blant annet at flere bedrifter har manglende informasjon om verneombud for sine ansatte.

– Overraskende mange vet ikke hvem som er verneombud, eller har verneombud som ikke er i henhold til arbeidsmiljøloven. I tillegg møtte vi mange med mangelfull eller ingen opplæring, opplyser organisasjonsmedarbeider Iselin Blakkestad og faglig ungdomssekretær Lars Oskar Vik i LO Møre og Romsdal i en pressemelding.

Utgjør over 55 prosent av brudd på arbeidsmiljøloven

Disse bruddene utgjør over 55 prosent av dagens brudd på arbeidsmiljøloven. Dette er Sommerpatruljen ikke fornøyd med ifølge Blakkestad og Vik.

– Av erfaring vet vi at mange arbeidsgivere vet ikke hvilke regler som gjelder, eller ikke har god nok fokus på helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Sommerpatruljen har i flere år nå hatt stort fokus på spesielt verneombudet og verneombudets rolle. Arbeidsgiverne må ta ansvar å gi unge nye arbeidstakere en god start på arbeidslivet, forteller Blakkestad og Vik i pressemeldingen.

Alle bedrifter skal ha verneombud

Alle bedrifter skal ha verneombud, ifølge Blakkestad og Vik. Disse verneombudene er lovpålagt å gjennomføre et 40 timers HMS-kurs, slik at de kan bidra til å øke tryggheten i arbeidshverdagen til kollegaene deres.

– Verneombudet skal være valgt blant de ansatte og skal representere kollegaenes interesser angående helse, miljø og sikkerhet på jobben, avslutter Blakkestad og Vik.