Får håpe at selv om operahus ville vært flott er det andre ting som er viktigere. Nå når hele landet går til felles opprør mot en helsepolitikk som rammer alle i Norge, ville det jo være litt typisk om Kristiansund kun så muligheter (som i realiteten ikke finnes) og ikke ga alt for å berge Nordmøre sitt sykehus, etter årevis med ufred og nettopp det at sykehuset kan beholdes om alle trør til!

Som sagt, helsereformen er en pest som rammer hele landet. Ikke kun Nordmøre. Myndighetene og politikerne MÅ bøye seg om folket forlanger det. Vi er arbeidsgiverne deres. Kristiansund, som alle kommuner, består av en stor velgermasse som er avhengige av diverse helsetilbud og deres pårørende. Tviler på de vil velge et operahus i bytte mot dårlige tilbud og lange reiseveier til sykehus.

På tampen vil jeg ta med at siden Høyre er viden kjent for å fremme privat næringsliv, som jo er bra å ha vil jeg tippe, at omsetning for omtrent alt av handel til privathusholdninger vil synke om sykehuset forsvinner. Ikke bare fordi mange arbeidsplasser tilknyttet sykehus forsvinner, men omlandet må uansett til andre byer for kontroller besøk osv. Da gjøres ofte handel unna i samme slengen. Hoteller, butikker og restauranter vil merke det. Ikke er det sikkert omlandet vil bli så positivt stemt generelt heller om Kristiansund sølte bort en mulighet for å beholde helsetjenester og sykehus.

Hvor er forresten støtten til Aure rehab fra Kristiansund? Ta ansvaret som Nordmøres hovedstad Kristiansund. Dette er året ting kan snu! Så snus nesa mot Trøndelag og hjem. Der finnes nemlig også mye av utdanningstilbudet Nordmøres framtid ønsker å benytte. Allerede har ungdommer måtte velge andre ting enn hva Trøndelag har å tilby pga. fylkesgrensen.