Operaen i Kristiansund er Norges eldste og største distriktsopera og sammen med Teatret Vårt i Molde er Operaen i Kristiansund fylkets største scenekunstprodusent.

Den første helaftens operaoppsetningen ble presentert for publikum i Festiviteten i 1928. Med Edvard Bræin i spissen, solister fra hovedstaden og lokale musikere i orkesteret satte de opp «Orfeus og Eurydike».

Historien forteller at produksjonen skapte furore på Nordmøre.

Nordmøre fikk også servert store operaoppsetninger på 1930-tallet og i 50-årene, men den operatradisjonene vi opplever i dag startet i 1971. Lokale ildsjeler så muligheten for arbeidsplasser innen kulturnæringa, og de lyktes. Det blir nå satt opp årlige forestillinger, med både kjente og ukjente operaer og operetter.

Operaen i Kristiansund har stått bak flere urframføringer, og de har servert bestillingsverk.

Aktiviteten i operamiljøet ga ringvirkninger, og arbeidet med en kulturskole og ei musikklinje kom i gang.

Modellen fra 1928, som også kalles Kristiansundmodellen, er fortsatt et sterkt varemerke for Operaen i Kristiansund. En modell som flere har omtalt som god.

– Som i 1928 er det fortsatt stor medvirkning av dyktige amatører. Denne blandingsmodellen av amatører og profesjonelle både foran, bak og på scenen har siden vært bærebjelken i mye av operaaktiviteten i Norge, sier operasjef Lønning Andresen.

Lokalt eierskap

I 1980 satte Kulturdepartementet Operaen i Kristiansund inn som fast direktepost på statsbudsjettet. Samtidig ble det inngått en gjensidig og forpliktende økonomisk støtteavtale med Møre og Romsdal fylkeskommune og Kristiansund kommune.

Året 2001 ble foreningsmodellen fra 1983 avløst av et aksjeselskap, og grunnstammen i Operaens virksomhet er fire frivillige organisasjoner som sammen med kommune og fylket står som eiere. Disse fire er Kristiansund Operakor, Kristiansund Symfoniorkester, Teknisk forening og Operaens Dansekompani.

Operaen i Kristiansund har pr. 2022 24,7 årsverk fordelt på 35 ansatte.

En oversikt over ansatte finner du på operaens hjemmeside.

Forestillinger

Gjennom et kalenderår produserer Operaen i Kristiansund rundt 120 ulike forestillinger. Både for barn og voksne.

– Vi har stor aktivitet gjennom hele året og produserer rundt 120 store og små forestillinger og konserter i løpet av et år. Mange av dem foregår i Kristiansund, men vi reiser også rundt til andre steder i regionen så langt det er mulig, sier operasjef Line Lønning Andresen.

Rundt 20.000 mennesker løser billett til produksjonene.

– Operaen i Kristiansund har i de siste årene hatt en svært positiv publikumsutvikling og besøket under Operafestukene har siden 2012 økt med 63 prosent, sier Lønning Andresen.

Operafestukene i februar er Norges største festival viet til operakunsten. Den varer i 17 dager, og setter farge på hele Kristiansund. De største forestillingen spilles fra scenen i Festiviteten, men det er også opera på byens utesteder, på skoler, i barnehager, på institusjoner, ute i naturen og på Sundbåten.

Trond Giske, som åpnet Operafestukene i 2010, roste måten Operaen i Kristiansund legger opp aktiviteten på, blant gjennom Operafestukene.

– Jeg tror at det å sette opera inn i en festivalsammenheng, med de sosiale begivenhetene det fører med seg, er riktig måte å gjøre det på, sa Giske, som da var kulturminister.

Bildeserie

Bilder fra ulike operaforestillinger

Frivillig innsats

En av de unike delene ved Operaen i Kristiansund er kombinasjonen mellom profesjonelle og amatører. Denne kombinasjonen finner vi både på scenen, blant musikerne, i kulissene og hos de mange som hilser publikum velkommen.

I tillegg til de fast ansatte, innleide musikere og skuespillere er operaen avhengige av et stort apparat av frivillige.

– Vi har talt opp hvor mange timer som er lagt ned av frivillig innsats. For 2018 viser det seg at Operakoret, Symfoniorkesteret, dansekompaniet og Teknisk forening til samen la ned nærmere 50.000 frivillighetstimer. Det tilsvarer nesten 30 årsverk, sier Line Lønning Andresen da Tidens Krav snakket med henne om programmet for Operafestukene 2020.

Det frivillige arbeidet er organisert gjennom Operaens Tekniske forening.

Bildeserie

De som lager operafesten 2020

Barn og unge

Et utstrakt samarbeid med grunnskolene og kulturskolene i regionen gjør Operaen i Kristiansund til en pioner når det gjelder å utvikle samarbeidsmønstre mellom kulturinstitusjon og skole.

Det å drive undervisning er også en stor del av operaens virksomhet. Her bidrar blant annet de 14 musikerne som er ansatt i Operaens Sinfonietta som også har kombinasjonsstillinger som utøvende musikere og som pedagoger.

Operaens ballettsenter har 12 ansatte dansepedagoger som sammen med musikerne driver ukentlig undervisning i sang, dans og musikk for 1100 barn og unge i Kristiansund samt 12 andre kommuner på Nordmøre og Romsdal.

– I tillegg til dette driver vi vår egen danseskole, Operaens ballettsenter, med 300 dyktige elever her i Kristiansund.

Les også

En «atypisk nordmøring»: Operaens Ballettsenter gjennom 40 år

«Nøtteknekkeren» er deres store publikumssuksess, og en årlig tradisjon, men danserne leverer flere forestillinger gjennom året. Blant annet et helaftens sommershow.

Danserne er i alderen tre til godt over 70 år.

Mange barn og unge i alderen 6–20 år fikk i mange år undervisning i musikkteater gjennom Scenario, som var et samarbeid med Kristiansund kommune gjennom Kristiansund kulturskole. Scenario holdt på fram til 2018.

Bildeserie

Forestillinger med Scenario

Høsten 2019 fikk ungdommer i Kristiansund muligheten til å fordype seg i korsang da den nye satsingen «Operakor Ung» kom på banen. Ungdom mellom 10–19 år får anledning til å oppleve og lære mer om sang, som ender med deltakelse på ulike operaforestillinger.

Operakor Ungs første opera ble «Turandot» i 2020.

(Kilder til denne saken: Operaen i Kristiansund, Tidens Kravs arkiv, boken «Operaen i Kristiansund» av Svein Erik og Tor Olsen)

Noen av våre artikler fra Operafestukene 2021:

Bildeserie

Czardasfyrstinnen 2021