Ønsker takterrasse her: – Vil gi de ansatte et unikt uteoppholdsareal

Det er planer om å ta i bruk taket over kontorlokalene i Fosnagata 13 i Kristiansund.