Det ble holdt et pressemøte i Surnadal hvor nominasjonsnemnda presenterte Surnadal Senterpartis «topp tre» i forbindelse med kommunevalget i 2023.

Disse tre er:

  1. Hugo Pedersen – ordførerkandidat
  2. Lars Inge Kvande
  3. Silje Beate Holten

– Nominasjonsnemnda er svært godt fornøyd med at Hugo Pedersen som i dag er varaordfører velger å stille som partiets ordførerkandidat nå som Ordfører Margrethe Svinvik ikke tar gjenvalg. Hugo Pedersen har lang og god erfaring, og vi mener han vil kunne bli en god ordfører for Surnadal kommune de kommende årene, skriver partiet i en pressemelding.

Forslagene må først vedtas av nominasjonsmøtet, dette har det ikke blitt satt dato for ennå.

– En nominasjonsprosess er ofte en svært omfattende prosess. Det er mye som skal klaffe for å få til et godt resultat. Når det gjelder rollen som ordførerkandidat så er det ekstra mange avklaringer som må skje både for den som blir spurt, de nærmeste, eventuelt arbeidsgiver og liknende.

En god miks

Partiet skriver at de er fornøyde med at også fungerende gruppeleder, Lars Inge Kvande og dagens leder for Surnadal Senterparti, Silje Beate Holten, også takker ja til innstillingene på 2. og 3. plass på listen.

– Samlet sett så har trioen en god miks av både erfaring, kunnskap og gode tanker for utvikling av vårt lokalsamfunn. Sammen vil de bli en god og utviklende trio for Senterpartiets lokalpolitikk etter valget. Det har samtidig som det har vært jobbet med «toppen» av listen også vært aktiv jobbing med den samlede valglisten for øvrig. Per nå så er det rundt 25 personer som har sagt ja og vi jobber med å sikre at vi får i overkant av 30 personer på listen. Arbeidet er ikke ferdig, men vil bli det i løpet av omtrent 14 dager fra nå.