Onsdag skal 1.250 slike sende signalet «Viktig melding - søk informasjon»

I morgen skal disse sende signalet «Viktig melding – søk informasjon».

I morgen skal disse sende signalet «Viktig melding – søk informasjon». Foto:

Tyfontid.

DEL

Onsdag 13. januar klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

Det melder Odd Skarbomyr i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i en pressmelding tirsdag ettermiddag.

Sivilforsvaret tester varslingsanleggene fast i januar og juni hvert år. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, myndighetenes nettsider og sosiale medier.

Rundt om i landet er det cirka 1.250 tyfoner som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for flyangrep, sier Sigurd Heier, som er fungerende sjef for Sivilforsvaret.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken