Gå til sidens hovedinnhold

Onsdag hører du tyfonene

Tester varslingsanleggene i hele landet.

Onsdag 9. juni klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

Rundt om i landet er det cirka 1.250 tyfoner som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i krig og fred.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for flyangrep, skriver Sigurd Heier, fungerende sjef for Sivilforsvaret, i en pressemelding.

Sivilforsvaret tester varslingsanleggene fast i januar og juni hvert år.

Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, myndighetenes nettsider og sosiale medier.

Det finnes også en digital løsning. Via appen «Flexilarm» vil varslingen gi hørselshemmede følbar (vibrering) og visuell varsling.

– Varsling via mobiltelefon er et nyttig supplement, fordi det kan brukes til langt flere typer hendelser som også hørselshemmede trenger å motta på lik linje med hørende, sier Robert Skarsbakk, daglig leder i Flexilarm i en pressemelding.

Kommentarer til denne saken