Skal tro…

ÅDT Vestnes - Molde ca. 2700?

Er det 5, 10 eller ca. 15 prosent av kjøretøyene ifbm. Vestnes - Molde fergen som skal til/fra vest for Molde sentrum?

I tilfelle et det snakk om en ÅDT på mellom 135 og 405 kjøretøy. Og mange av de finner man nok igjen ifbm. ÅDT på fergen mellom Molde og Otrøy (ÅDT 4-500). Altså en samlet ÅDT på langt under 1000.

Er dette virkelig grunnlaget for å kunne hevde behov for en firefelts motorvei i en stor omvei, via/mellom Vik i Tomrefjord, ut på Otrøya , som ender på Julbøen?

Er dette virkelig grunnlaget for å hevde at en fordyrende omvei for folk flest skal legges via en av verdens dypeste undersjøiske tunneler og over en av verdens lengste hengebroer? Begge dimensjonert for fire felt av sikkerhetsmessige/dimensjonerings behov?

Er dette grunnlaget for å bruke flere titalls milliarder? Kanskje over 50 milliarder, hvis man tar med nødvendige «tilknytningstraseer» mm.

Er dette grunnlaget for å hevde at omveien er det korteste alternativet for folk flest?

Er dette grunnlaget for halvfabrikatet og omveien Møreaksen. Et prosjekt som fremdeles etter flere tiår fremstår som et «stykkevis-og-delt-prosjekt»?

Er det i tilfelle vanskelig å forstå at flere og flere ser alvorlige brister i logikken for å påberope seg ett behov for en for folk flest uforståelig og lite fremtidsrettet firefelts motorvei omvei?

Og hvorfor neglisjere omvei lobbyistene undersøkelsen der Norstat intervjuet over 4.000 personer i fylket vårt, der det tydelig kom frem at omveien var det minst ønskede alternativet? Fortsatt ferge ble faktisk foretrukket fremfor omveien. Omveien kom rett og slett desidert dårligst ut. Mener omvei lobbyistene at Norstat er useriøs? At Norstat lar seg manipulere?

Er det ikke på tide å lytte til befolkningen i fylket og ta innover seg den vanvittige galskapen som noen få med spesielle ønsker har satt i sving her?