Bygging av nye, «råflotte» snorklippingsprosjekt som Møreaksen gjør at det ikke vil være penger til nødvendig vedlikehold av fylkesveiene. Så sant du ikke kjører langs E39 eller E136, kjører du høyst sannsynlig på en vei som er fylkets ansvar. Hele 8.5 milliarder er beregnet kostnad for å ruste opp fylkesveiene i Møre og Romsdal.

Politikk handler om prioritering. Den som sier ja til alt i valgkampen og lover å både ta igjen vedlikeholdsetterslep og å bygge Møreaksen - den lyver! SV sier Stopp Møreaksen, og vi roper samtidig JA til trygge bruksveier i distriktene. La oss omprioritere slik at vi får råd til trygge bruksveier, breie nok for gul midtstripe og rusta opp til en høyere standard.

Folk trenger trafikksikkerhet i praksis. Hovedtilfellene av alvorlige ulykker innebærer møteulykker og utforkjøringer. Å prioritere Møreaksen vil samtidig bety nedprioritering av trafikksikkerhet. Fremtidens trafikksikkerhetstiltak må ta hensyn til ny teknologi og myke trafikanter. Vi må bygge veier for framtida. Når vi ser 10 år fram i tid kan vi ikke ha smale og dårlig merka veier. Vi må ha veier som er tilpasset biler med for eksempel autopilotsystem. Veier med god bredde, god merking og god skilting er hva som gjelder ved bruk av autopilot i bilene.

Vi må ha trygge bruksveier mellom ferjene. Som politiker ønsker jeg og SV å flytte milliarder fra Møreaksen over til å ruste opp eksisterende vei. Dette handler om trafikksikkerhet, så la oss omprioritere! Det er jo det politikk handler om; omprioritering. Godt valg.