Det leses mye i avisene om svindel og bedrag i Norge for tiden. I den senere tid har jeg ved to anledninger vært involvert i saker som har med bilskadeerstatning å gjøre. Begge gangene har anmelderne fått utbetalt større beløper uten at forsikringsselskapet har hatt kontakt med meg. Personlig har jeg ikke vært skadelidende. Det har derimot forsikringsselskapet vært.

Jeg har aldri satt meg inn i hvordan forsikringsselskapene tenker i slike saker. Jeg har en formening om at de mener at det er billigere å bare betale ut, fremfor å sette i gang med en ressurskrevende saksbehandling. Begge gangene mine saker var avsluttet fikk jeg melding fra forsikringsselskapet om at saken nå var oppgjort, og med spørsmål om jeg var fornøyd med saksbehandlingen. Jeg er slett ikke fornøyd. Jeg hadde håpet at begge disse sakene hadde havnet i retten. Jeg hadde da fått medhold i begge sakene, og anmelderne hadde blitt straffet.

Jeg uttaler meg ikke i forbindelse med disse sakene for å kritisere forsikringsselskapet. Jeg uttaler meg for at forsikringsselskapene i hele landet må bli mer grundig når det gjelder å belyse de faktiske forhold.