Det er rart med det. Å gjenta usannheter om andre partier, er ok for Frp. Å påpeke disse usannhetene, er «hersketeknikk».

Selv har jeg aldri vært noen tilhenger av dette begrepet, nettopp fordi det ikke har noe klart innhold, og derfor kan brukes akkurat så ukritisk som det Erik Aukan gjør.

Fakta, derimot, kan etterprøves. Når Aukan for eksempel påstår at «Carl Johansen har selv sagt at målet er å sende arbeidstakerne i oljen på tiltak», kan jeg be ham om å oppgi kilden til dette. Det kan han ikke, for jeg har aldri sagt det.

Jeg vil likevel gjerne få svare på de spørsmålene Aukan stiller:

Hva skal oljearbeiderne leve av i framtida?

De aller fleste skal åpenbart jobbe med olje og gass i mange år fremover. Oljeprisen skal opp fra bunnivået den ligger på i dag. Men vi må begynne å forberede oss på en fremtid der fornybare energikilder tar over for fossile, enten Frp liker det eller ikke.

MDG har programfestet å omstille oljeindustrien over en periode på 15 år. Man kan diskutere hvorvidt dette er realistisk eller ønskelig, og vi ønsker denne nødvendige debatten velkommen.

Hvor skal de grønne jobbene komme fra?

Av konkrete næringer hvor Norge har særlig gode forutsetninger, er hydrogen, havvind, karbonfangst og -lagring, marine næringer, bionæringer og smart teknologi. Mulighetene er nærmest ubegrensede — men vi trenger klare insentiver og et skatte- og avgiftsregime som fremmer innovasjon og satsing.

I vårt alternative statsbudsjett gir MDG en tydelig retning for norsk økonomi, hvor det å forurense koster, og det å fremme grønne løsninger og innovasjon, belønnes. Tidligere NHO-president og investor Jens Ulltveit-Moe mener at MDG er «det eneste partiet med et realistisk klimaprogram», og Aftenposten har kalt MDGs plan for omstilling «en gjennomtenkt innovasjons- og gründerpolitikk». Vi lever godt med at Frp er uenige.

I Møre og Romsdal har MDG fremmet selvfinansierende og lønnsomme solceller på fylkeskommunale tak, og støttet satsing på dyrking av makroalger (en milliardindustri i Asia) som en del av fylkets Korona-krisepakke. Frp stemte imot, og kalte solenergi «det grønne gugget».

Les også

Carl Johansens faktasjekk av Frp

Olje- og gasspartiet MDG?

Ikke legg ned 30.000 arbeidsplasser!

Svar til Frp-Aukan

MDGs hersketeknikk og avvikling av oljeindustrien

Frp later som om det er enten å legge ned olja over natta eller å fortsette oljefesten til evig tid.

Virkeligheten ligger et sted imellom disse ytterpunktene.

Hvor vi lander er det aller viktigste politiske spørsmålet i Norge i vår tid, og MDG tar debatten når som helst. Men vi forventer at Frp og andre forholder seg til et minimum av fakta.