I torsdagens TK var innleggene av leder i Kristiansund Arbeiderparti, Berit Tønnesen og ordfører Kjell Neergaard begge knyttet til en sammenslåing og en utvikling av to NAV-enheter. Også lederen i avisa er opptatt av dette temaet. En av disse NAV-enhetene er i dag lokalisert i Molde og den andre i Kristiansund. Endelig lokalisering av den framtidige sammenslåtte enheten er foreløpig ikke avklart, men mye taler åpenbart for at dette må og bør bli, i Kristiansund.

Les også

Møter seg selv i døra

Men så har det kommet reaksjoner fra Romsdal på en mulig flytting av stillinger fra Molde til Kristiansund. Hva annet hadde en ventet. Selvfølgelig er det et problem at folk fra Molde kan bli nødt til å pendle helt til Kristiansund. Både Romsdals Budstikke og stortingsrepresentant Geir Inge Lien fra Senterpartiet og tidligere ordfører i Vestnes, reagerer på dette. Lien gjør vel et forsøk på å framstå som den som er opptatt av helhet og felles goder, men forsiktig sagt går han på trynet i forsøket. Både Tønnesen og Neergaard behandler og avviser innspillet fra Lien på en god og fornuftig måte. Nettopp i slike saker trengs saklig og grundig argumentasjon.

Også TK behandler saken om en ny NAV-enhet i sin leder i samme avis. I en avslutning av lederen skriver TK bl.a. følgende om en klar tendens til å lokalisere statlige arbeidsplasser til Ålesund og Molde: «Både Sp og Lien kan med fordel gå noen runder med seg selv om det er dette de ønsker å bli sittende igjen med ansvaret for.» Sånn kan det jo også framstilles om en ønsker å sparke Sp på leggen. Så langt jeg vet er Liens utspill ikke forankret i Senterpartiet og andre politikere fra Sp har kommet med helt motsatte innspill. Dessuten vil vel også en slik sak lett kunne klebe til andre partier og myndighetspersoner om en såpass sær argumentasjon som den som kommer fra Lien og budstikka skulle føre fram. I den grad arbeids- og inkluderingsdepartementet er, eller vil bli, involvert i denne saken så heter statsråden her Hadia Tajik og er fra Arbeiderpartiet.

Les også

Om å møte seg selv i døra

At en stortingsrepresentant og politiker snubler litt i spørsmål som berører både partitilhørighet og fogderi er vel heller ikke ukjent i noe parti i vårt fylke. Det som da irriterer er TKs unødvendige spark til Senterpartiet. Mange års erfaring med TK gjør at jeg kanskje er litt hårsår her. Men her ser jeg et uttrykk for en smålighet som jeg ikke skjønner at avisa vil være bekjent av.

Les også: Sp, NAV-sammenslåing og lokalisering: – Bør være en enkel sak

Les også: Flyttingen av stillinger i NAV: – Oppsiktsvekkende om de reverserer beslutningen