Jeg vil tro at artikkelens overskrift var såpass «sterk» at den ble lest av mange. Uansett er innholdet så viktig og underkommunisert at det bør kommenteres.

Artikkelen er en ærlig og rett fram «lekse» som virker både ordrik, tøff og i overkant «framfus» (!). Men den har mye innhold angående byens situasjon som er verdt ettertanke, og som jeg håper blir fulgt opp.

Det positive som mangler i beskrivelsen er at Kristiansund både fra naturens side og fra sin landskjente former og «skaper» Sverre Pedersen (leder av gjenreisingen av de brente byer, hvor Kristiansund er hans hovedverk(!)), - I UTGANGSPUNKTET ER EN PERLE AV EN BY! - og som alle vet støpt i betong(!).

Den står lenge, uansett bruk eller ikke! Eller sagt slik: byen kan se normal ut selv om den nesten er tom(!).

Les også

Vi reiste fra Kristiansund med den smak i munnen at «Dette var trist – hit skal vi ikke tilbake – her var det ikke noe å oppleve»

En får ikke i pose og sekk

Men forvaltningen av denne by-perlen har for lengst kommet inn i et uheldig spor, - en «tradisjon» der hverken kunnskap/ faglig kompetanse og/ eller levende entusiasme som tar byens kvaliteter på virkelig alvor, er eller har vært til stede!! nærmest siden Byarkitekt Arne Korsmos tid. Han var her de første årene i forbindelse med gjenreisingen(!).

En kan bare filosofere omkring hvorfor byen «er der den er», og håpe at tingene bedres(!), - at sentrum igjen gradvis gjøres levende gjennom boligetablering og betjenende service og får nytt liv, - og at den intense bilbruken mellom bysenteret og Løkkemyra m. m. dempes!

En gang må en skjønne at dette befolkningsgrunnlaget ikke gir muligheter for «endeløs» vekst(!). En får ikke i pose og sekk! - Mange byer har gjort de samme feilgrep, - konkurranse-kulturen og «mye vil ha mer»- holdningen har fått mange byer til å begå de samme tabber; «amerikaniseringen» i etterkrigstida har herjet her også.

Vi står kanskje ved et tidsskille i miljøvennlig retning som er forsterket denne våren? Det er verdt å håpe!

Fraværende

Husker noen nå det yrende og svært levende bymiljøet i sentrum i f.eks. 1980-årene?! Tenk Kaibakken og Gågata … Det var tider det! Jeg kunne stå på nesten ethvert gatehjørne i sentrum og betrakte livet rundt meg og høre de spontane og livsfriske kristiansundernes ofte veldig åpenhjertige kommentarer «flagre» rundt ørene! Og en del var slik at de ble minner for livet! Jeg kunne sitere og demonstrere flere «sketsjer», - en opplevelse! Nordre hjemme i Trondheim ble barnemat ….

Kontrasten til i dag er sterk!

Hva slags planer har byen videre for Løkkemyra/ flyplassområdet? Her synes veksten mot alle oppvoksende miljø- og nyere retninger på varedistribusjons-perspektiver m.m. å være helt fraværende. Varehusboksene kommer for å bli stående «en tid», - muligens også etter at de er tømt. Kjenner noen Spareland på Biri? En svær bygning som sto ubrukt og tom (og står?) i mange ti-år etter at den gav opp i konkurransen med de andre boksene ….

Kristiansund på landstoppen

Når det gis byggetillatelse, - tas det da med krav om fjerning når bruken tar slutt? For det er det all grunn til å tro at den gjør, og kanskje snarere enn noen tror i tider som disse ...

Og hvilke konsekvenser og trafikkløsninger ser en realistiske muligheter for på strekningen mot det gamle bysenteret? Et trist faktum er at Kristiansund var en meget aktiv «foregangskommune» for 15-25 år siden, i innledningen til denne desentraliserings- og utflyttings- perioden i Norge, sammen med Gjøvik og endel andre «progressive» og næringsrettede og «sterke» kommuner (ofte lite skoleorienterte) ... som sviktet sitt sentrums-næringsliv og faktisk lot seg «lure» inn i de store kjøpesenterkjedenes «ferdigpakkede» leieavtaler, - der mange eldre butikker rett og slett forsvant.

Her var Kristiansund på landstoppen (!).

Mange fikk ikke fornyet sine leieavtaler etter en tid, når de skulle fornyes. De ble erstattet av deltakerne i de «pakkene» som kjedene hadde pakke-avtaler med i andre kjeder, - der de faste deltakerne ikke ønsket konkurranse fra de eldre lokale(!).

Ikke krangle, men lære

Vi er ofte utrolig naive. Og vi blir smigret når «noen» kommer «til oss» og vil «investere» …! Husk: De kommer for å løfte ut lokal kapital/kjøpekraft på mest mulig rimelig og enkel måte «over hodet» på de lokale næringsdriverne, som får svekket sine evner til å drifte bygninger og nærmiljø i lokalsamfunnet , - med betydelig kapitalflukt ut av hele landsdelen! Hva legger de som «sikrer seg» (pent utrykk) denne kapitalen igjen lokalt?? Veldig lite!

Og hva med byens sentrumsliv som blir lagt dødt? Er det OK? Er det behov for debatt?? - for ikke å si opplysning ...!

Innlegget til denne artikkelforfatteren er beklageligvis så alt for riktig i mye av sin framstilling. Og mange kommuner har «bitt på».

I stedet for å krangle om faglige og historiske fakta burde en arrangere en åpen, saklig og faglig analyserende gjennomgang og LÆRE av det som er gjort og har skjedd med byen. Livet er dødt og byggene mye tomme. Dessverre! Det er ved å se virkeligheten at en kan få gjort noe som har virkning!

Og etter den bitre erkjennelsen, - på dette grunnlaget drøfte bedre og mer bevisst «HVA gjør vi NÅ»?