Mannen min og jeg er begge innflyttere, og havnet mer eller mindre tilfeldig i Kristiansund for litt over 10 år siden. I løpet av årene har kjærligheten til nordmørsbyen vokst, nettverket har blitt stort, og vi har begynt å få rotfeste.

Men tilbake står fortsatt valget om man faktisk skal velge å slå seg ned for godt, velge å la barna vokse opp her. Vi leter etter de gode verdiene i det stedet vi skal slå oss til ro. Hva er viktig for oss?

Spesielt etter å ha fått barn er følelsen av fellesskap, en trygg base av venner og kjente å ha rundt seg i nærmiljøet essensielt for stedet vi skal velge. Det samme er initiativ i nabolaget, trygghet på at de vi investerer tid og energi på nå vil være der også om noen år. Vi trenger ikke så store forhold - kvalitet i det lille lokalsamfunnet vi skal leve i føles som det aller viktigste.

Det å ha barnet vårt i en lokal barnehage har for oss betydd større tilknytning til denne bydelen som vi mer eller mindre tilfeldig flyttet til. Vi har blitt mer glad i nærmiljøet når vi hver dag sykler den samme veien til barnehagen, vi møter de samme menneskene på veien, knytter vennskap til barna og foreldrene i nabolaget.

Gjennom samtaler stimuleres vi til møtepunkter utover kun det å møtes i barnehagen: «Vi skal på lekeplassen etterpå, koselig om dere blir med!» «Kunne vi ikke fått til en dugnad i gata?» Eller en spontan invitasjon til middag fra naboen, selv om huset ikke er nyvasket.

Dette er for meg uvurderlige verdier for å skape trivsel og bolyst. Dette er ikke noe du finner hvor som helst, og det tar tid å bygge opp. Det har vi funnet i vår bydel her i Kristiansund!

Med forslaget om nedleggelse av Røsslyngveien barnehage og usikkerheten rundt skolesammenslåing har jeg kjent på usikkerhet, bekymring og spørsmål om framtiden. Når barnet rives bort fra trygge voksne og nære venner i sin hverdag, og vi som foreldre fratas møtepunkter i nærmiljøet - hva taler egentlig da for å bo akkurat her? Kan vi ikke da like gjerne flytte et annet sted?

Kjære politikere. Se potensialet i bydelene i Kristiansund. Ikke la barna rives ut av sitt gode lokalmiljø, ikke frata de voksne muligheten til å bevare sitt lokale engasjement. Skap framtid, skap bolyst og lokal tilhørighet. Bevar Røsslyngveien barnehage!