I lederartikkel i TK den 27. januar hevdes det at «Molde-kreftene» møter seg selv i døra med et brak, i forbindelse med planlagt samlokalisering av NAV Arbeid og ytelse sine avdelinger i Kristiansund og Molde. TK hevder at «Molde-kreftene» var fraværende da prosessen startet opp i 2018. Det medfører ikke riktighet.

Allerede den 11. januar 2018, i forbindelse med Nyttårskonferansen i Molde, hadde prosjektet «Flere statlige arbeidsplasser til Møre og Romsdal» møte med daværende NAV-direktør Sigrun Vågeng. På møtet, hvor blant annet både Kristiansund-ordfører Kjell Neergaard og Molde-ordfører Torgeir Dahl deltok, hadde vi et klart budskap om at det ikke var ønskelig med en ny lokaliseringsdebatt i Møre og Romsdal om eksisterende arbeidsplasser i NAV. ROR har senere fulgt dette mot Ellen Christiansen, direktør for NAV Arbeid og ytelse. Vår henstilling var, og er fortsatt, å videreføre dagens struktur med kontorer både i Molde og Kristiansund, og med felles ledelse.

Arbeidsplasser til hele fylket

Med bakgrunn i at Møre og Romsdal mangler ca. 4.000 statlige arbeidsplasser i forhold til landsgjennomsnittet, har fokuset i regionrådenes samarbeidsprosjekt, ledet av fylkeskommunen, vært å skaffe nye arbeidsplasser til Møre og Romsdal. Prosjektet har spesielt vært opptatt av behovet for nye statlige arbeidsplasser til Nordmøre, og med erkjennelse av at det ikke blir flere arbeidsplasser ved å flytte arbeidsplasser internt i fylket. Ålesund klart flest antall statlige arbeidsplasser i Møre og Romsdal, deretter Molde og færrest i Kristiansund. Selv om Molde har flere enn i Kristiansund, ligger Molde ca. 10 % under landsgjennomsnittet. Dette viser behovet for å jobbe for å tilføre fylket nye statlige arbeidsplasser gjennom vårt felles samarbeidsprosjekt.

Unødvendig belastning

På Molde-kontoret til Nav Arbeid og Ytelse er det i dag ca. 90 ansatte. Vi har forståelse for at de ansatte ser på det som en unødvendig belastning å pendle flere timer pr dag. Spesielt i en situasjon der en har sett at både delt løsning, og bruk av hjemmekontor under pandemien, har fungert godt.

Støtter Kristiansund

I sin lederartikkel kommer TK også inn på sjukehusdebatten. Som TK skriver i sin lederartikkel var det ikke «Molde-kreftene» som krevde ett fellessykehus for Nordmøre og Romsdal, vi advarte faktisk sterkt mot en slik løsning.

Vi håper å kunne fokusere felles innsats på å skaffe nye arbeidsplasser til Møre og Romsdal. På lik linje med at vi støttet Kristiansund i kampen om Eldreombudet, støtter vi også opp om at det nasjonale NAV-ombudet lokaliseres til Kristiansund.

Les også

Møter seg selv i døra