Partene i oljestreiken har kommet til enighet etter å ha vært i samtaler hos Riksmekleren.

– Det ble enighet mellom partene i dag. Streiken avblåses, og aktivitetene på alle installasjoner kan gjenopptas der det har vært streik, sier informasjonssjef Kolbjørn Andreassen i Norsk olje og gass til NTB.

Også motparten Lederne bekrefter enigheten.

– Vi har fått til en protokoll som sikrer en fullverdig avtale for våre medlemmer som styrer innretningene på sokkelen, sier Per Helge Ødegård, tillitsvalgt for Ledernes medlemmer i Equinor.

Han legger til at partene har satt 21. april 2021 som frist for å forankre enigheten i en bransjeavtale.

Partene møttes hos Riksmekleren klokka 10 fredag. Om lag åtte og en halv time senere var enigheten på plass.

Seks felt har vært ute av produksjon på grunn av streiken, som etter planen skulle trappes kraftig opp neste uke.