Nordmøre gleder seg til fortsettelsen

Finn Backer, Daglig leder, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN)

Finn Backer, Daglig leder, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN)

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

På Nordmøre er vi vant med at konjunkturene går opp og ned. Slik har det vært gjennom århundrene. Selvsagt har vi fått våre lokale utfordringer som følge av fallet i oljeprisen. Men vi ser fortsatt store muligheter og gleder oss til fortsettelsen.

DEL

KommentarOlje- og gassbransjen ligger hjertet vårt nært. Vi har både store og små bedrifter i og rundt bransjen som medlemmer hos oss. De aller fleste nordmøringer kjenner noen som jobber i bransjen. Samfunnet vårt påvirkes av konjunkturene, på godt og vondt. Vi er stolte over å ha fått være vertskap for bransjen så lenge – og ser fram til å være det i overskuelig framtid.

Optimisme

Vi har et par tøffe år bak oss, og det er fortsatt tøffe tak som skal tas. Vi opplever økt optimisme og framtidstro i bransjen nå. Det betyr heller ikke at de siste årene har vært helsvarte. Jeg er stolt over hvordan bedriftene i vår region har taklet motgangen. Det har blitt tatt mange modige og ansvarlige valg. Samtidig ser vi gang på gang at det vokser fram nye spennende selskaper fra olje- og gassnæringen, som dermed fungerer som en katalysator for andre næringer.

Når vi nå opplever nye muligheter og ny giv i olje- og gassnæringen, så håper vi at det også gjenspeiles i de lokale ringvirkningene.

Den lokale kompetansen står i hvert fall klar og er minst like konkurransedyktig som før. Vi er like klare til å stå sammen for å levere et overlegent produkt, som før. Et godt eksempel er da Vestbase AS og flere lokale leverandører nylig gikk sammen og sikret seg en avtale med Statoil om bistand med renovering av lastebøye og oppankringsutstyr på lagerskipet Njord B. Det var den lokale kompetansen bedriftene sammen presenterte, som sikret avtalen.

Gode nyheter

Rett utenfor stuedøren vår skjer det veldig mye spennende om dagen. Den 16 november kom det svært gode nyheter. Maria-feltet i Norskehavet skal i drift allerede i desember i år. Ett år før estimert oppstart ga Oljedirektoratet klarsignal. Det er ikke bare en god nyhet for Wintershall, som er operatøren på feltet, men det er en god nyhet for Midt-Norge generelt og Nordmøre spesielt.

Det viser de enorme mulighetene som ligger i havet utenfor Nordmøre – og vi gleder oss til neste nyhet.

Samtidig skjer det også spennende ting på land. Prosjektet Campus Kristiansund har skapt nytt og voldsomt driv for et utdanningsløft på Nordmøre. Kristiansund ligger under både lands- og fylkesgjennomsnittet på utdanning – og vi ligger langt bak de andre byene i fylket. Kristiansund er den eneste byen i Møre og Romsdal uten høyskole. Dette har vært negativt for samfunnsutviklingen vår historisk, men det er enda mer alvorlig i en tid der kompetansekravene øker i omtrent alle sektorer og høyere utdanning har blitt en enda større ressurs enn tidligere.

Kloke hoder og støttespillere

Prosjektet Campus Kristiansund har blitt etablert på rekordtid og skal samle Høgskolesenteret i Kristiansund og Fagskolen, samtidig som det arbeids med å utvikle et vekstmiljø mellom næringslivet, forskingsmiljøet og utdanningsmiljøet. Fylkeskommunen, Høgskolen i Molde, Kristiansund kommune og vi i KNN samarbeider om prosjektet og bidrar med ressurser inn i arbeidet.

Næringslivet i regionen har over langt tid vært sterke støttespillere for høyskolesenteret, og jeg er glad og stolt over hvordan næringslivet også engasjerer seg både lokalt og nasjonalt for Campus Kristiansund. Statoil og Shell er blant selskapene som har vært helt i front i dette arbeidet.

Vi vet at der det utdannes folk, der er det mye lettere å få dem til å bli. Og der man har et sterkt utdannings- og kompetansemiljø er det også lettere å finne jobb til ektefelle, slik at regionens evne til nyrekruttering også styrkes. Næringslivet trenger den nyrekrutteringen, de kloke hodene og den nye kompetansen som vi håper kan utdannes her på Nordmøre.

Prosjektet jobber med å sikre studier som utnytter de lokale forholdene våre. Kristiansund og regionen rundt har alene over 300 maritime og marine bedrifter, så havrommet vil bli et naturlig fokusområde. Det finnes ingen bedre plass å utdanne de kloke hodene som skal finne morgendagens løsninger og muligheter i olje- og gassnæringen.

Artikkeltags