Feltet er det som har produsert mest olje på norsk sokkel siden oppstarten i 1975. På disse årene har oljefeltet gitt over halvannen billion kroner i inntekter og sørget for over 200.000 direkte og indirekte årsverk.

Opprinnelig var håpet å tyne ut 40 prosent av oljen på feltet, men fasiten er mye bedre. Så langt er 67 prosent hentet opp, og fortsatt er målet å hente opp olje og gass på feltet fram til 2025.

– Statfjord skulle egentlig ha stengt ned for over ti år siden. I stedet har teknologiutvikling, smarte løsninger og kloke beslutninger gitt forlenget levetid og et høyt aktivitetsnivå. Det er noe som kjennetegner norsk oljehistorie. Og nettopp det vi skal bygge videre på i Statfjords neste kapittel og på norsk sokkel i mange tiår framover, sier Arne Sigve Nylund , konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge i Statoil.

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) fikk altså æren av å fylle opp og signere fat nummer 5 millioner på Statfjord A-plattformen, et fat som for anledningen var dekorert i gullfarge.

Det er boret til sammen 451 brønner på til sammen over 1 million meter siden oppstarten. Etter at senfaseprosjektet med ombygging fra oljefelt til gassfelt i 2005 ble startet, er det boret 70 nye brønner og gjort omfattende modifikasjoner plattformene.

Statoil er operatør på feltet med en rettighetsandel på 44,34 prosent. ExxonMobil og Centrica Recources er de øvrige rettighetshaverne.