Olje- og energidepartementet har nå lyst ut TFO 2016. Dette omfatter forhåndsdefinerte områder med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

For Norskehavet utenfor Kristiansund sin del er det siden forrige TFO-runde utvidet med 24 blokker. Her er det snakk om blokker langt nord i Norskehavet, hovedsakelig rundt Aasta Hansteen-feltet.

– Tildeling av nye interessante leteområder er avgjørende for å opprettholde sysselsetting, aktivitet og verdiskaping på norsk sokkel over tid. Dette er særlig viktig i dagens situasjon. Å tilby oljeselskapene nye letemuligheter i et forutsigbart og høyt tempo er en av bærebjelkene i regjeringens petroleumspolitikk, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp).