Sammenslåingen ble godkjent i februar i år, men en av konsekvensene er altså at antallet stillinger i de to selskapene skal kuttes kraftig fra dagens 820. Selskapet opplyser i en pressemelding at dette nå blir redusert med om lag 140 stillinger, og at alle ansatte har fått mulighet til å søke om sluttpakker.

– Dette er utfordrende og krevende for oss alle, men endringene er nødvendige for å sikre vår konkurransekraft. A/S Norske Shell vil fortsatt være en aktiv operatør på norsk sokkel og ha kapasitet til å kunne påta oss framtidige utfordringer, sier administrerende direktør Tor Arnesen.

Globalt er det tidligere gitt signaler om at de såkalte synergiene av sammenslåingen vil føre til at 2.800 stillinger blir fjernet. Dette tallet er nå oppe i over 5.000 på verdensbasis.

Shell opplyser at tiltakene kommer for å sikre konkurranseevnen i en situasjon der prisen på olje og gass har vært lavere i lengre tid enn forventet.

(©NTB)