Wintershall har sendt konsekvensutredningen for plan for utbygging og drift (PUD) av Maria på høring. Den skal blant annet behandles i Kristiansund kommune, i høringsperioden 19. desember 2014 til 13. mars 2015.

Dette går inn som en del av PUDen Wintershall skal sende til myndighetene.

Konseptet Wintershall har valgt går ut på å bore seks brønner i feltet, ved bruk av to havbunnsrammer.

To av brønnene i hver ramme er oljeproduserende, og én er vanninjektor.

For å hente opp og prosessere ressursene blir det ført rørledninger til de eksisterende plattformene i området.

Oljestrømmen blir ført til Kristin for mottak og prosessering. Etter å ha vært innom Kristin blir den ført til Haltenbanken West Unit og Tyrihans, og så prosessert i prosessanlegget på Kristin. Oljen blir da overført til oljelagrene på Åsgard.

Løftegass for brønnen skal komme fra Åsgard B, via eksisterende gassrør som går til Tyrihans. Vann som trykkstøtte blir levert fra Heidrun.

Alle installasjonene ovenfor er operert av Statoil. Maria-feltet er eid av Wintershall, Petoro og Centrica Norge.

Mange kroner

Ifølge tidsplanen Wintershall opererer med, skal installasjon av anlegget begynne i 2016 og ferdigstilles i 2018, med produksjonsstart samme år. Til sammen kommer utvikling og drift av Maria-feltet til å koste over 40 milliarder kroner.

Selve utbyggingen som skal begynne neste år kommer til å koste lisenseierne rundt 17,5 milliarder kroner. Det er forventet at Maria kommer til å ha levetid fram til 2040. Driftskostnadene for denne perioden er det regnet med at det kommer til å koste 23 milliarder kroner.

Blant de store utgiftene for drift er kompensasjon til Statoils vertsplattformer som Kristin. Konsekvensutredningen slår fast at kompensasjon til vertsplattformene er usikker. Verdien av kompensasjonen, som gis for bruk av Statoil sine installasjoner, er derfor et konservativt anslag. Postene uforutsett og uspesifisert er betydelige for å dekke usikkerhet i driftskostnadene.

Det er regnet ut at kompensasjon til vertsplattformene er 61 % av de totale driftskostnadene. Wintershall og de andre lisenseierne i Maria er for øyeblikket i forhandlinger med eierne av vertsplattformene.

Disse forhandlingene har gått over lengre tid, men aktørene har ennå ikke kommet til noen enighet, slik som Tidens Krav omtalte på onsdag 7. januar.

I tidsplanen sin skriver likevel Wintershall at de planlegger å sende PUD til myndighetene 22. april i år.

Saken har likevel blitt utsatt ved flere anledninger. Allerede på Desemberkonferansen i Kristiansund i 2012 var det fra Wintershall snakk om at ­PUDen skulle til myndighetene i løpet av 2014.

Tidens Krav har stilt Wintershall spørsmål om hvor lav oljepris prosjektet tåler og hvor langt de er kommet i forhandlingene med de andre aktørene. Wintershall svarer i løpet av uken.

Forlenger Kristin

I konsekvensutredningen blir det spesifisert at driften av Maria skjer fra Stavanger. Samtidig er utbyggingen viktig for Midt-Norge sin del, da den kommer til å bidra til at Kristin-plattformen øker sin levetid.

«På den måten vil Maria bidra til å opprettholde en vesentlig aktivitet på sokkelen utenfor Midt-Norge i mange år framover. Det er dermed også sannsynlig at en betydelig del av aktiviteten vil påvirke etterspørsel etter arbeidskraft og sysselsetting i Midt-Norge i investeringsfasen, men særlig i driftsfasen», står det i utredningen.

Det er regnet fram at Maria gjennom sin levetid kommer til å ha inntekter på 84,8 milliarder kroner i konstante 2015-priser.

Sysselsettingseffektene av prosjektet er beregnet på nasjonalt nivå. Det er regnet ut at behovet i 2016 vil være 3.500 sysselsatte, og er det høyeste i utbyggingsfasen.

Mellom 2015 til 2020 skal det være behov for 12.000 årsverk i prosjektet. Til sammen for utbygging og drift kommer Maria-feltet til å trenge opp mot 35.000 årsverk.

På den måten vil Maria bidra til å opprettholde en vesentlig aktivitet på sokkelen utenfor Midt-Norge.