Økte omsetningen med én million, men fredag ble restauranten begjært konkurs