Jeg ser at Tingvoll kommune skal bruke ostehøvelen for å redusere budsjettet fordi en bl.a. skal bygge idrettshall i Straumsnes. Og som skal belaste budsjettet med 5 mill. årlig i overskuelig framtid. Hvorfor?

Vi har da en idrettshall i Tingvoll. Riktignok så ligger den i indre delen av kommunen, men den burde kunne brukes av alle! Vi er da tross alt en befolkning på vel 3000 innbyggere og da vil vel to idrettshaller være luksus! Hvis vi ser til Sunndal som har 7.500 innbyggere så har de én idrettshall. Der må folk som ønsker å bruke hallen reise fra Neslandet, Ålvundfjord, Fjellgårdene, Jenstad og Gjøra og kjøre til Sunndalsøra for å bruke Idrettshallen. Burde ikke da de som bor i Straumsnes kunne kjøre til Tingvoll for å bruke idrettshallen?

Er det kommunesammenslåingen fra 1964/65 der Straumsnes ble en del av Tingvoll kommune, som er problemet? Er det slik at det den ene har skal også den andre ha? I tilfellet bør en jo bygge ut stadion i Tingvoll slik at vi får åtte løpebaner her også! Om en kjører en slik linje så er det (unnskyld uttrykket), galskap.

I tillegg: Hvorfor skal vi absolutt beholde Meisingset skole som har for lite elevtall. Det er 10 minutter i bil fra Meisingset til Tingvoll. Hvorfor har vi to ungdomsskoler i Tingvoll kommune? Med vårt befolkningsgrunnlag burde det holde med en. Ved å samle ressursene ville vi sannsynligvis også få en bedre skole.

Sunndal med sine 7.500 innbyggere har én ungdomsskole der elevene må reise fra de tidligere nevnte steder for å komme på skolen.

En annen ting en bør ha i bakhodet er fylkets økonomiske situasjon der det ser ut til at det skal mer til enn ostehøvelen for å få budsjettene i havn. Det skulle ikke forbause meg om en vil se på strukturen for videregående skoler. Da ser jeg for meg at videregående skole her på Tingvoll står lagelig til for hogg.

Egentlig burde jeg ikke bry meg. Jeg er så gammel at for min del vil det få mindre betydning, men for økonomien i Tingvoll og for våre barn, barnebarn og oldebarn, vil det på sikt få store konsekvenser