Ut oktober i år var det nesten like mange ruskjørere under 25 år i Møre og Romsdal politidistrikt, som det var ruskjørere under 25 år totalt i Møre og Romsdal politidistrikt i fjor, skriver organisasjonen Ung i trafikken i en pressemelding.

Ferske tall fra UP viser at det i Møre og Romsdal politidistrikt hittil i år, er tatt 97 ruskjørere under 25 år. I hele fjoråret ble det tatt 103 ruskjørere under 25 år i Møre og Romsdal politidistrikt. Møre og Romsdal politidistrikt har derfor nesten gått forbi fjoråret på antall ruskjørere allerede i oktober, skriver Ung i trafikken.

På landsbasis ser man dermed en kraftig økning i antallet ruskjørere under 25 år. Allerede har en rekke politidistrikt ved utgangen av oktober i år, allerede passert det totale tallet på antall ruskjørere for 2021 i aldersgruppen under 25 år i sitt politidistrikt.

– Svært urovekkende

Tallene representerer antallet anmeldte for ruspåvirket kjøring på norske veier hittil i år. Liv Marie Bendheim i Ung i trafikken mener dette er skremmende nyheter å ta med seg inn mot julebordsesongen.

– Disse tallene er svært urovekkende. Fra før vet vi at rundt hver fjerde alvorlige trafikkulykke skjer på grunn av rus, så i møte med julebordsesongen er dette svært skremmende tall, sier Bendheim i pressemeldingen.

Julebordsesongen er en tid med mer rus, og det har vist seg at mange undervurderer hvor lenge rusen sitter i kroppen. Dette mener Bendheim fort kan skape farlige situasjoner på veiene.

– Rus er en kjent synder i trafikkulykker, og mange ruskjørere blir tatt med dagen-derpå rus. 12 timer etter man har drukket er ofte for lite, og vi oppfordrer nå unge sjåfører til å ta rusfri kjøring på alvor. Vent litt ekstra etter du har drukket, for å være på den sikre siden, sier Bendheim.

Store mørketall

Bendheim minner om at selv om tallene er høye, er de faktiske tallene på alle som ruskjører langt høyere.

– Tallene på rusanmeldte sier noe om hvor mange som blir tatt, men sier lite om hvor mange som faktisk kjører ruset. Mange slipper dessverre unna med ruskjøring. Vi er bekymret for at så mange er tatt, og vi håper flere velger vekk ruskjøring inn mot julebordsesongen.

Hittil i år er totalt 2148 personer under 25 år anmeldt for ruspåvirket kjøring, mot 1790 i samme aldersgruppe i fjor. Dette tilsvarer en økning på 17 % på landsbasis, ifølge tallene fra Ung i trafikken.

– Økningen er urovekkende, og det er vanskelig å si hva som er driverne bak. Det har lenge vært spekulert i om korona har påvirket med endrede drikkevaner hjemme, færre spyttprøver og færre alkomålinger. I tillegg slår kanskje ungdommen seg nå mer løs etter to års innetid, sier Bendheim.