Det skriver Hurtigruten AS i en pressemelding.

Videre kommer det fram at det fra januar 2021 vil bli besøk langs alle de 34 havnene langs ruten. Det betyr at Kristiansund vil ha anløp «omtrent annenhver dag», som det står i pressemeldingen.

- Det er en utrolig god nyhet for hele kysten, for lokalpassasjerer og godskunder, og ikke minst for flere hundre sjøfolk som har gått i uvisshet hjemme. Det blir veldig fint å få flere kolleger i arbeid, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten Group.

Avtalen i korte trekk

Samferdselsdepartementet har bestemt at det første kvartal 2021 skal seiles med fem av elleve skip i Kystruten Bergen – Kirkenes

Hurtigruten Norge skal drive samtlige fem skip, som skal seile hele strekningen Bergen – Kirkenes – Bergen. Med fem av Hurtigruten Norges skip i rute, sikrer avtalen alle de 34 havnene langs kysten anløp omtrent annenhver dag. Opptrappingen betyr at et stort antall/flere hundre permitterte sjøfolk i Hurtigruten Norge vil kunne komme tilbake på jobb.

Tilleggsavtalen gjelder for første kvartal 2021.