Okea: – Draugen er fortsatt lønnsom med dagens oljepris

Oljeselskapet med kontor på Råket tar grep for å kutte kostnader, men gjør klart at Draugen-plattformen i Norskehavet fortsatt sørger for positive tall på bunnlinja.