8. november er det farsdag, og i hele landet sitter det pappaer som skal feire dagen for aller første gang. Det er en anledning til å hylle far, men også til å se hvor viktig farsrollen er i barnets første leveår. Vår oppfordring er: Gi far mer plass i starten på et nytt liv!

Samtidig som tusenvis av fedre blir gjort stas på, er det også tusenvis av norske barn som vokser opp i utrygge hjem med vold og overgrep som en del av hverdagen. Både mor og far er representert i statistikken, men i saker som omfatter grov vold mot de aller minste barna, er det en overvekt av menn som blir siktet og domfelt. De fleste er fedre, og mange av dem har bak seg en oppvekst preget av utrygghet og vold. Noen sliter psykisk – andre tyr til rus for å klare hverdagen. Gravide mødre med denne type utfordringer blir spurt, kartlagt og fulgt opp. Spørsmålet er om noen gjør det samme for en «gravid» far?

Et av de viktigste symptomene på at vi trenger mer fokus på far (eller partner) året rundt, er hvordan blivende og nybakte fedre blir møtt – eller ikke blir møtt – i helsevesenet. Når de vordende foreldrene kommer på ultralyd for aller første gang, så går de inn på kvinneklinikken. Er de riktig så heldige blir barnet født på et kvinne-barn-senter, og de ønskes velkommen til et mor-barn-vennlig sykehus. Hvor er det plass til pappa? Kort tid etter fødsel blir mor og barn hentet hjem av en nyfødt far som – særlig i disse koronatider – gjerne har gått glipp av viktig opplæring og veiledning på sykehuset. Kunnskap som kan gjøre ham bedre rustet til å håndtere den viktige og krevende papparollen han står ovenfor.

Les også

Ap vil ha en raus foreldrepermisjon

På disse arenaene kan man få en følelse av at far er ikke er viktig så tidlig i barnets liv. Sannheten er at han er viktig allerede før barnet er født. Tilknytningen starter i svangerskapet. En trygg og omsorgsfull pappa som er mye til stede i spedbarnstiden, legger et godt grunnlag for barnets oppvekst og voksenliv. Vi vet at barn som vokser opp med to tilstedeværende og inkluderte omsorgspersoner, lærer sosial fungering tidlig, samhandler bedre på skolen og får lettere venner. Og er du alene, så er det også lurt å knytte til seg andre mennesker i både ditt og barnets liv.

Å bli foreldre er ikke en konkurranse i å være best, det er verdens viktigste teamarbeid. Likevel er det sånn at man på en måte blir mamma og pappa på ulike tidspunkter. Når barnet har to foreldre, så kan ikke svangerskapsomsorgen tilhøre mor alene. Pappa går selvsagt ikke gravid, sånn bokstavelig talt, men de venter begge barn. Så kjære alle der ute: Gi pappa mer oppmerksomhet hele året – ikke kun når det er farsdag.