Hundeparken i Myra har vært åpen en stund, men på onsdag var det offisiell åpning ved byingeniøren, parksjefen og prosjektleder hos entreprenøren.

– Det har tatt tid å få til hundeluftegården, men den har blitt utrolig bra, forteller en stolt byingeniør Eivind Raanes.

På sine hjemmesider skriver Kristiansund kommune at det har vært mange ulike forslag til lokasjoner og innhold og tiden dette har tatt har hjulpet dem til at dette har blitt så bra som det har blitt.

En hundeluftegård/hundepark har vært savnet av hundeeiere i Kristiansund i mange år. Det var noen som drømte om en hundepark i Byskogen, men valget falt til slutt på Myra som lokasjon av kommunen. Det er Kommunalteknikk ved park som har vært byggherre.

Raanes berømmer parksjef Kinga Burda for innsatsen i hele prosessen. Raanes er veldig fornøyd med plasseringen også med tanke på at det her er utviklingsmuligheter om det blir behov for mer og større arealer.

– Populært

– Det er populært med hundeluftegårder i nærhet til turmuligheter. Det har man oppnådd her i Myra ved at det er mulig å gå på turvei helt fra Vanndamman. Det er også en fin parkeringsplass rett ved luftegården, sier parksjef Kinga Burda.

To av inngangene til luftegården har automatisk lukking, mens den tredje, og som er hovedinngangen, har en sluse som du som benytter luftegården må passe på at er lukket selv når du går gjennom. Det skriver kommunen på sine hjemmesider.